Binnenduinrand Voorne: fietsen en wandelen om nieuw natuurgebied heen

Wandelaars en fietsers kunnen nu hun tocht onderbreken om te genieten van de Binnenduinrand Voorne. Afgelopen vrijdag droeg gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland dit gebied tussen de duinen en de polder Stuifakker in Rockanje officieel over aan regiodirecteur Roline de Wilde van Natuurmonumenten.

Moeizaam proces

Van oudsher houdt de mens van de duinrand. De kassen die daar in de loop van de vorige eeuw werden gebouwd zijn nu verwijderd en het oude landschap is in ere hersteld. Aan de overdracht gingen heel veel herinrichtingwerkzaamheden vooraf, die meer dan tien jaar geleden zijn begonnen. Wethouder Ies Klok (D66) sprak vrijdagmiddag in de feesttent aan het eind van de Middelweg dan ook van een ‘moeizaam proces’. Het was aanvankelijk de bedoeling om de glastuinbouw naar het intensiveringsgebied te verplaatsen, maar er bleek uiteindelijk meer behoefte aan bedrijfsbeëindiging te bestaan.

Ontdekkingsreis jeugd

Genieten van de ‘nieuwe’ natuur moeten de bezoekers vooral vanaf een afstand doen. De Binnenduinrand Voorne heeft geen fiets- en wandelpaden. Omwonenden hebben tijdens overleg aangegeven bang te zijn voor de nodige overlast. Op een aantal plaatsen langs het gebied, dat achttien hectare groot is, staan wel bankjes en informatiepanelen. Vandaar hebben de wandelaars en fietsers zicht op de deelgebieden. Natuurmonumenten is wel van plan om de jeugd op ontdekkingsreis door de natuur sturen. De stadsregio Rotterdam heeft daar 1000 euro voor beschikbaar gesteld.

Ecologische Hoofdstructuur

De afgegraven, vochtige plaatsen hebben het karakter van duinvalleien en de hogere die van de droge duingraslanden. In de loop der jaren moet de natuur in Binnenduinrand Voorne zich verder ontwikkelen. De binnenduinrand is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); het landelijk netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. Wethouder Ies Klok (D66) wil om dit in de gemeente Westvoorne te vergroten het liefst ook bij de Schapengorsedijk in Rockanje nieuwe natuur. Of dit op korte termijn kan gebeuren is echter nog maar de vraag. Momenteel wordt er op dit punt aanzienlijk bezuinigd.