Blauwalg Oostvoornse Meer WSHD

Het Waterschap Hollandse Delta onderzoekt de oorzaak van de blauwalg die afgelopen zomer het Oostvoornse Meer teisterde. Mogelijke boosdoener is de aanvoer van zout water.

Het waterschap ruimde de afgelopen zomer de vieze, stinkende drablaag in aan beide oevers van het toeristische meer op. De gemeente Westvoorne en het waterschap gingen ook in overleg. Het waterschap doet nu onderzoek naar de oorzaken en de oplossingen en denkt de veroorzaker inmiddels op het spoor te zijn. In 2007 is afgesproken om het water met de aanvoer van zeewater vanaf de Maasvlakte zouter te maken. Zo kan specifieke flora en fauna ontstaan. Het waterschap bekijkt de gevolgen van deze maatregel die de blauwalg kunnen veroorzaken: het stijgende chloridegehalte, de toevoer van extra stikstof, de toename van de ijzerconcentratie in de bodem en een instabiel ecosysteem.

Het waterschap presenteert in april de onderzoeksresultaten.