Blinde Muur Maerlant College

In maart sloeg onderwijswethouder Wilbert Borgonjen (CDA) de eerste paal van het scholencomplex in de wijk Nieuwland-Oost. De bouw van het Maerlant College vordert inmiddels gestaag.

Raadslid Yvonne de Groot (PvdA) ontdekte dat het college een klimopwand voor de lange zijde aan De Nolle heeft gepland. Zij is voor een “creatieve onderbreking” van die blinde muur. Een ononderbroken wand van diverse soorten klimop met daaronder zogenaamde schanskorven ziet De Groot echter niet zitten. ‘Bij een andere discussie over het gebruik van klimop als afscheiding tussen privétuinen en openbare weg vond een meerderheid van de raad en het College dat klimop woekert en daardoor arbeidsintensief is’. Het PvdA-raadslid vervolgt: ‘wij vrezen dat bij niet professioneel onderhoud de voorziening verwaarloosd zal worden en de onderhoudskosten op termijn uit de hand zullen lopen.’ Zij vraagt zich of het klopt dat de aanlegkosten alleen al 180.000 euro bedragen.
De oppositiepartij wil dat het College samen met omwonenden naar een alternatief zoekt. Het liefst ‘minder massief, veel kleurrijker en gemakkelijker in onderhoud.’ De Groot denkt bijvoorbeeld aan een onderbroken groenbekleding en variatie in planten.
Tijdens de raadsvergadering van 13 september komt de klimopwand aan de orde.