Boeken lenen in woonzorgcentra

Westvoornaars moeten volgend jaar in de twee woonzorgcentra boeken lenen. De bibliotheekvestigingen verhuizen naar Leemgaarde in Oostvoorne en Stuifakkers in Rockanje.

Wethouder Erik Mulder (D66) is blij met de verhuizingen. ‘Zo komt er meer loop naar de twee centra.’ Op de twee locaties is wel een kleinere collectie aanwezig. Daar staat tegenover dat iedereen boeken uit de andere bibliotheekvestigingen kan bestellen.

Ook voor de jonge inwoners verandert er het nodige. Zij worden allemaal automatisch lid van de bibliotheek. De Oostvoornse schooljeugd kan dan op hun eigen school kennis maken met literatuur.  Alle basisscholen in het dorp krijgen een ‘bibliotheek op school’ en gaan onder deskundige begeleiding lezen. Slechts één school in Rockanje krijgt een ruimte met boeken, die leerlingen van de andere twee scholen ook moeten gebruiken. Raadslid Alice Vermeer (Partij Westvoorne) is verheugd. ‘In Bernisse is deze formule al een succes.’

CDA’er Ebco Vriend merkt echter op dat vooral kinderen en ouderen beter worden van de veranderingen. ‘De middengroep valt helemaal buiten de boot. Gaan zij zich niet over 25 jaar afkeren van de bibliotheek?’ Hij vindt het bovendien erg dat de bibliotheekvoorziening in Tinte verdwijnt. Gemeentebelangen Westvoorne stelt bij monde van Cor Sommeling dat de volwassen er al op achteruit zijn gegaan. ‘Kan de avondopenstelling niet terugkomen?’

De bibliotheekorganisatie bekijkt de mogelijkheden om de openingstijden te verlengen. Voor vestigingen in woonzorgcentra die altijd open zijn, is zelfservice buiten de reguliere uren een optie.

Aan de veranderingen ligt een bezuiniging ten grondslag.  De gemeente geeft in 2014 256.000 euro subsidie aan de bibliotheek. Dat bedrag gaat volgend jaar terug naar 177.500 euro. Voor de verbouwingen verstrekt de gemeente een eenmalige lening van 140.000 euro.