Boer Noordermeer

Geen stal, wel 6,6 ton voor boer Leen Noordermeer uit Rockanje. Burgers zijn woedend over het akkoord tussen de gemeente Westvoorne en de boer.

Westvoornaar John Compter Er wordt gewoon 6 ton door het putje gespoeld

Wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne) wil een eind maken aan een langlopend hoofdpijndossier. ,,Na zoveel jaar praten en overleggen heb je als overheid een verplich je afspraken na te komen,” aldus Van der Meij. ,,We willen dit traject fatsoenlijk afhandelen.” Noordermeer en hij stellen een oplossing te hebben gevonden waar iedereen bij gebaat is: gemeente, ondernemer en natuur. Het bedrijf verhuist niet van de Verlengde Lodderlandsedijk naar de polder tussen Rockanje en Tinte. Voor de grond en alle kosten die hij heeft gemaakt wordt Noordermeer schadeloos gesteld. De gemeente betaalt ruim 6,6 ton voor 8000 vierkante meter grond van Noordermeer aan de Lodderlandsedijk. Die grond wordt omgezet in natuur. De twee woonrechten gaan naar locaties aan de Walinxweg en de Middeldijk in Rockanje.

De constructie is echter een gruwel in de ogen van Westvoornaar John Compter. De gemeente betaalt volgens hem bijna tien maal de marktwaarde voor de grond. ,,Iedere suggestie dat dit te compenseren valt is een vals spoor uitzetten. Er wordt gewoon 6 ton door het putje gespoeld.” Belangrijke onderliggende rapporten zijn bestempeld als ‘vertrouwelijk’. Een verzoek van zijn kant voor openheid van zaken leidde vooralsnog tot niets. Toetsing door derden is daardoor onmogelijk. De raadsleden kunnen daarmee hun controlerende taak niet uitvoeren.

Voor de omwonenden van de Lodderlandsedijk kwam het voorstel als een ‘complete verrassing’. Zij vinden dat de gemeente zich al tot het uiterste heeft ingespannen om het bedrijf te verplaatsen. ,,Verplichtingen die voldaan waren toen de Raad van State het bestemmingsplan vernietigde,” benadrukt Jaap Koorevaar namens de omwonenden. Ook Joop Braat van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne is verbijsterd. De afspraken zoals vastgelegd in de exploitatieovereenkomst tussen gemeente en ondernemer zijn nagekomen. ,,Waarom compensatie, waarom woonrechten, waarom alles gedaan om hem te pleasen? Noordermeer kan altijd op gepaste wijze zijn bedrijf beëindigen, zoals zoveel collega’s voor hem al gedaan hebben.”

De gemeenteraad hakt over twee weken de knoop door. ,,Een goud gerand voorstel,” concludeert D66-raadslid Wim Hartog. Fractievoorzitter Emma van Blom (Partij Westvoorne) vindt dat de wethouder uitstekend werk heeft verricht. Zij wijst erop dat drie experts naar de schadeloosstelling hebben gekeken. ,,Wie zijn wie dan om te zeggen dat dat niet klopt?”