Boeren niet weg te denken uit landschap

Het agrarisch bedrijf aan de Quacksedijk 6 in Rockanje gaat over van vader op zoon. De familie Tol strijdt er al jaren bij de gemeente om voor te zorgen dat dit ook zo blijft.

Beeldbepalend

Zoon Tol noemt boeren beeldbepalend voor het landschap. Om de dieren en zichzelf toekomst te bieden is het noodzakelijk dat zijn bedrijf aanzienlijk groeit. Hij stapte daarom enkele jaren geleden naar het gemeentebestuur. Het dagelijks bestuur wil hem die mogelijkheid geven. Coalitiepartijen VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA en D66 pleitten vorige week woensdag voor een snelle uitbreiding. Ze vinden dat vader en zoon Tol al lang genoeg in onzekerheid verkeren. ‘De boeren kunnen we hier gewoonweg niet wegdenken,’ aldus VVD’er Jaap Heijndijk.

Raad van State

Oppositiepartij PvdA heeft een andere kijk op de invulling het landschap. Regina Roggeveen doelde vooral op de geplande 12 meter hoge koeienstal aan de Quacksedijk. ‘Ik ben bang voor een precedentenwerking.’ Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) gaf aan dat de gemeente aanvragen per geval bekijkt. Het gaat in dit geval om een uitzonderlijk groot, bestaand bedrijf en waar de toekomst bovendien van gegarandeerd is. Raadslid Jeroen Noordermeer (Partij Westvoorne) stelde voor te discussiëren over de uitbreiding van agrarische bedrijven in Westvoorne. ‘Waar komen ze wel en waar niet?’

‘Melkfabriek’

Noordermeer is bang dat de gemeente zonder gedegen beleid weer een zaak bij de Raad van State van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) verliest. De Verontruste Burgers maakten deze zomer bezwaar tegen het bestemmingsplan Quacksedijk 6. Ze vinden dat er veel te veel dieren komen en de bebouwing te massaal en onvoldoende gecamoufleerd wordt. ‘De vereniging spreekt  van ‘een melkfabriek waar levend vee wordt uitgemolken.’ Bovendien verergert de uitbreiding de ‘verrommeling’ van het landschap. Met één lagere ligboxenstal en een goede erfbeplanting kan de vereniging leven.

Besluit

Op maandag 29 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de uitbreiding aan de Quacksedijk. Gezien de Milieueffectrapportage acht wethouder Hans van Lith de kans klein dat de VVBV bij een eventueel beroep bij de Raad van State in het gelijk wordt gesteld. Hij bekijkt nog de mogelijkheid voor het ontwikkelen van beleid.