Brandveiligheid school

De Brielse gemeenteraad is geschokt door de brandveiligheid in het Maerlant. Ze vragen zich af hoe dit in het pas vijf jaar geleden geopende scholencomplex heeft kunnen gebeuren.


Het gebouw aan de Hossenbosdijk is voor de opening in 2012 goedgekeurd door de toezichthoudende instanties. In 2015 is het eerste mankement aan het licht gekomen en steeds meer ontdekt. Vlak voor de zomervakantie werd geconstateerd dat de dakconstructie het bij grote hitte niet houdt en naar beneden komt. De sportzaal is nu gesloten om aan de veiligheidseisen te voldoen.
De gemeente Brielle is nu in onderhandeling over de aansprakelijkheid. De raadsleden willen hoe dan ook een dergelijke situatie in de toekomst voorkomen. Momenteel wordt het BRESgebouw tot Cultuurhuis verbouwd. Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) belooft dat voor en tijdens de bouw de brandweer intensief betrokken is. Er worden extra maatregelen genomen.