Brede school Rockanje mag soberder

Rockanje – De nieuwe brede school in Rockanje is weer een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad ging vorige week akkoord met de uitwerking van het plan voor een nieuw schoolgebouw aan het Kolpapad.

Wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne) wil dat de twee basisscholen onder één dak komen. Hij heeft de locatie Kolpapad op het oog. De wethouder wil ook een sporthal en cultureel centrum bij de nieuwe brede school, waar hij volgend jaar hoopt de eerste paal voor te slaan. De geschatte totale kosten van nieuwbouw in Rockanje zijn 8,3 miljoen euro. Op de vrijgekomen locatie aan de Dwarsweg moet woningbouw komen die nieuwbouw aan het Kolpapad moet financieren.

De oppositiepartijen twijfelen aan de financiële haalbaarheid van het plan. De VVD pleit bij monde van Maarten Vinke om te bekijken of er niet een meer sobere variant  zonder het cultureel centrum mogelijk is. Nu al moet er veel geld bij de drie M’s bij. Vinke is bang voor de kosten op langere termijn. Het CDA is bang dat de kosten veel hoger dan de geraamde 8,3 miljoen euro zullen uitvallen. De partij wil een berekening met en zonder sporthal en cultureel centrum.

Wethouder Van der Meij ziet vooralsnog geen financiële noodzaak om het plan te versoberen. Hij werkt één scenario uit: een nieuw schoolgebouw met sporthal en cultureel centrum.