Brief windmolens

BRIELLE – De gemeente Rotterdam weerlegt alle Brielse argumenten tegen de komst van acht windmolens in de verloren ruimte tussen de N15 en het Hartelkanaal. Oppositiepartij SP ziet geen heil in de gang naar de bestuursrechter om het plan een halt toe te kunnen roepen.

De gemeente Brielle bereikte met een eerder zienswijze niet dat de Rotterdamse collega’s geen vergunning voor de acht windmolens verleenden. Het dagelijks bestuur stelt nu in een conceptbrief voor de rechter dat de turbines van honderd meter het cultuurhistorisch karakter van de binnenstad ernstig aantasten. Brielle heeft schootsvelden die open moeten blijven. Ook de zichtbeleving vanuit de vestingstad wordt met de windmolens drastisch anders. Rotterdam vindt echter dat de turbines op aanzienlijke afstand en ruim buiten het schootsveld komen.

Op andere plekken aan de weg staan al negen windmolens van 80 meter. In de periode 1996-2008 stonden er op de locatie zelfs vijf molens van vijftig meter, die zijn afgebroken om de nieuwe te kunnen plaatsen. Rotterdam benadrukt dat de gemeente Brielle naar aanleiding van de nota ‘Wervelender’ van de provincie Zuid-Holland zelf heeft aangegeven de plaatsing van windturbines op of aan de randen van de industrie aanvaardbaar te vinden vanwege de bestaande industriële bebouwing. ,,Van de eerste hadden we inderdaad relatief weinig last. Toen wist niemand nog dat deze windmolens eens zo hoog zouden worden,’’ reageerde raadslid Yvonne de Groot (PvdA) fel.

De brief aan de rechter vermeldt een in 2006 verschenen onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoeker Frits van den Berg toonde aan dat vooral ’s nachts het geluid van windmolens hinderlijk kan zijn, zelfs tot op een afstand van 2 kilometer. Volgens Rotterdam is de nieuwe beoordelingsmethodiek bij de besluitvorming meegnomen.

Ook de geluidsoverlast voor camping de Krabbeplaat  weerlegt het Rotterdamse bestuur, want voor campings gelden andere geluidsgrenswaarden dan voor woningen. Een camping geniet hierdoor minder bescherming tegen geluidshinder dan woningen. Een negende windmolen is vanwege de woningen aan de Staaldiepseweg wel komen te vervallen.

Van alle Brielse politieke partijen heeft alleen de SP bezwaar tegen het versturen van de brief. De oppositiepartij vreest dat Brielle het met deze argumenten niet gaat halen en vindt de rechter ‘zonde van het geld’. ,,Wij zijn daarbij ook voor schone energie,’’ verklaarde fractievoorzitter Maarten de Pijper.

Wethouder Dick Verbeek (D66) gaf aan dat de Provincie de opdracht van het Rijk krijgt om een bepaald aantal molens te plaatsen. Komen ze niet aan de randen dan misschien ergens anders op het eiland. 

Ook de minister van Infrastructuur en Milieu heeft een zienswijze tegen de windmolens ingediend. Minister Melanie Schultz van Haegen vreest voor de verkeersveiligheid door afleiding van bestuurders en slagschaduw. TNO werkt momenteel aan het gevraagde onderzoek naar de effecten van de acht molens op de verkeersveiligheid. Er zijn nog geen gegevens bekkend over eerdere verkeersongelukken.