Brielle Algemeen 2010

BIZ-regeling 27 december 2010

Er is onvoldoende draagvlak onder bedrijven voor de invoering van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ-regeling) in Brielle. Van de 142 uitgebrachte waren er 86 voor en 54 tegen de inwerkingtreding. Minimaal de helft van de 204 winkeliers in de binnenstad moest een stem uitbrengen. Aan deze voorwaarde is dus voldaan. Een tweederde positieve meerderheid daarvan is echter niet gehaald. Ondernemers gaan door deze afwijzing geen rechtstreekse financiële bijdrage aan City Management Brielle leveren.

Fietsroutes – 20 december 2010

Het systeem van fiets- knooppunten op Voorne-Putten en Rozenburg – van meer dan 300 km – is gereed. Vanaf 31 december kan iedereen zelf een route samenstellen. Op donderdag 16 december onthulde gedeputeerde de heer Van Engelshoven-Huls samen met onder andere wethouder Taal van Hellevoetsluis één van de laatste borden langs de route in de Vesting. Een aantal biedt ook historische informatie.

Strooizout – 8 december 2010

Wethouder Klaas Schipper heeft vorige week zijn zoutbon verzilverd op de gemeentewerf op bedrijventerrein ‘t Woud. Op vertoon van een bon kan door alle inwoners van de gemeente Brielle een emmer zout worden verkregen. Als die hoeveelheid op is kan met een lege een nieuwe voorraad worden gehaald. Het zout is bedoeld om de stoep voor het huis sneeuwvrij te houden en niet om grote oprijlanen mee te strooien. Grote emmers vullen is dan ook niet toegestaan.

Klimaatestafette – 6 december 2010

De gemeente Brielle verzorgt vier gratis CO2-scans in het kader van de klimaatestafette. In de scans gebruikt Stichting Stimular de Milieubarometer om de milieubelasting van een bedrijf snel zichtbaar te maken. Uit de Milieubarometer is af te lezen wat de grootste milieubelasting veroorzaakt.  Vervolgens krijgt het bedrijf verschillende besparende tips.

Plastic – 6 december 2010

De gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal verloopt volgens de gemeente Brielle redelijk tot goed. Er is in steeds meerdere mate sprake van ingezameld plastic. Ter verbetering van het brengsysteem gaan er extra containers geplaatst worden. Per huishouden wordt er nu in Brielle gemiddeld 7,5 kilo per jaar ingezameld. De gemeente verwacht door het plaatsen van extra containers minimaal 10 kilo per huishouden per jaar op te gaan halen.

Verkeersmaatregelen – 6 december 2010

Het college van B en W heeft besloten een inrijverbod in één richting voor alle motorvoertuigen in Viepolders in te stellen. Het betreft het weggedeelte tussen de Provenierstraat en de Coosenhoekstraat op Dijckpotingen tussen 6.00 uur en 8.00 uur. Er zal op dezelfde locatie tevens een uitrijverbod voor alle motorvoertuigen in één richting tussen 17.00 uur en 19.00 uur komen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het niet haalbaar is een toegangscontrolesysteem door middel van een camerasysteem te plaatsen om sluipverkeer tegen te gaan. De nieuwe verkeersmaatregel wordt geëffectueerd na het gereed komen van de multifunctionele accommodatie Vierpolders. 

Nieuwsbrief – 6 december 2010

Op 3 december heeft wethouder Borgonjen het eerste exemplaar van de nieuwsbrief over ‘meedoen’ aan de vrijwilligers van het Servicepunt Vrijwilligerswerk Brielle uitgereikt. Deze nieuwsbrief helpt mensen die ondersteuning nodig hebben om de juiste weg te vinden. Het servicepunt zorgt er voor dat organisaties en vrijwilligers elkaar kunnen vinden.

BIZ-heffing – 2 december 2010 

Om een BIZ-heffing in te stellen om Citymarketing Brielle mede te kunnen financieren dient er voldoende draagvlak te zijn. De helft van de ondernemers, voor wie de bijdrage geldt, moet aan een peiling deelnemen. Deze heffing kan alleen doorgang vinden als ministens tweederde daarvan zich positief uitspreekt. Alle ondernemers in de binnenstad van Brielle krijgen rond 9 december van de gemeente een oproep om aan de draagvlakmeting mee te doen. 

Verkeerssituatie – 24 november 2010 

De gemeente Brielle vindt een goede toegankelijkheid van de binnenstad belangrijk. Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad en Meeuwenoord maken dat een verkeerscirculatieplan noodzakelijk is. Burgers kunnen van woensdag 24 november t/m woensdag 1 december 2010 hun mening over het verkeer in de binnenstad geven via www.verkeersenquete.nl

Bekladding – 18 november 2010 

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de bekladding van een kerk en een herdenkingsmonument. In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 november zijn hier racistische tekens en teksten op aangebracht. Het wijkteam Brielle heeft direct een onderzoek ingesteld naar de plegers van deze vernieling. Vanwege de aard van de tekens en teksten heeft de gemeente de kerk en het monument direct laten schoonmaken. De kosten hiervan worden indien mogelijk  op de daders verhaald.

IJsbaan Dukdalf – 18 november 2010

In de periode van donderdag 23 december 2010 t/m zondag 2 januari 2011 kan er in Brielle geschaatst worden op de ijsbaan in de sporthal van sportcomplex Dukdalf. Het doel is om mensen kennis te laten maken met de schaatssport. De kunststofbaan omvat ongeveer 450 vierkante meter. Men kan er daarom niet met de eigen schaatsen op. De entreeprijzen bedragen vijf euro (inclusief schaatshuur), per persoon per dag of per avond.

Geen brommers – 12 november 2010

De gemeente Brielle heeft besloten om vanwege de verkeersveiligheid brommers binnen de bebouwde kom niet meer toe te staan op fietspaden. Om de verkeerssituatie aan te passen zijn op dinsdag 9 en woensdag 10 november aan De Rik, de G.J. van den Boogerdweg en de Hossenbosdijk nieuwe verkeersborden geplaatst en oude borden weggehaald. Het verbod gaat op woensdag 17 november in.

Evaluatie Wmo – 8 november 2010

Eind 2009 en begin 2010 deed Brielle mee aan een landelijk onderzoek naar de klanttevredenheid onder inwoners die gebruik maken van individuele Wmo-voorzieningen en aan de Benchmark Wmo. De gemeente scoorde daarin bovengemiddeld. Vooral de behandeling door de medewerkers van het Wmo-loket en hun kennis tijdens de aanvraagprocedure wordt gewaardeerd. Ondanks de hogere overall score is er een aantal onderdelen waar Brielle ten opzichte van de benchmark achterblijft. Het komend jaar zal het College bezien hoe juist op deze onderdelen verbetering gebracht kan worden.

Werkzaamheden sportcomplex Geuzenpark – 8 november 20010

Er zijn twee contracten voor de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de clubgebouwen van het Sportcomplex Geuzenpark ondertekend. Over ongeveer een jaar zullen de voetbalvereniging en een tennisvereniging in het Geuzenpark te vinden zijn. Daarnaast is er plaats voor tal van andere activiteiten. De start van de uitvoering van de clubgebouwen is deze maand. Naar verwachting vindt de oplevering begin juli plaats. De realisatie van de kunstgrasvelden, tennisbanen, skatebaan en buitenruimte zal in januari 2011 aanvangen.

Energieavond – 4 november 2010

De gemeente Brielle heeft op dinsdag 2 november in Facility Center Geuzenstaete een energieavond georganiseerd. Op deze avond kreeg men informatie over hoe er energie bespaard kan worden en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Ook de gemeente zelf probeert milieubewust te zijn. ‘Zo zijn er bij de verbouwing van de Dukdalf diverse maatregelen genomen om minder energie te verbruiken. Daarnaast wordt er bij de Brede school gebruik gemaakt van aardwarmte, zodat er minder gestookt hoeft te worden’, aldus wethouder Verbeek van Milieu

Website vestingsteden – 4 november 2010

De nieuwe website van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden, www.vestingsteden.nl, is online. Er is een ruime keuze aan arrangementen, activiteiten en bezienswaardigheden te vinden. Ook voor historische informatie over vestingsteden kunt u terecht op de site. Nieuw is bovendien dat er een Engels en Duits gedeelte is toegevoegd. Zo kunnen ook buitenlandse toeristen alles te weten komen over de Nederlandse vestingsteden.

Prijs Dukdalf – 4 november 2010

Zwembad De Dukdalf is genomineerd voor de titel ‘Zwembad van het jaar 2010’. Om deze titel te winnen moeten zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen op Zwembad De Dukdalf via www.zwembadvanhetjaar.nl.  Er kan tot 8 december gestemd worden.

Herstraten Brielle – 4 november 2010

In de vesting van Brielle worden de komende tijd verschillende straten herstraat. Van 25 oktober t/m 19 november vinden in de Molenstraat de werkzaamheden plaats. De Franschestraat wordt van 22 november t/m 24 december onder handen genomen. In 2011 wordt de Lijnbaan herstraat. De verwachting is dat dit werk begin februari klaar is. Daarna is de rijbaan van de Nobelstraat tot de Voorstraat aan de beurt. Deze werkzaamheden zijn voor 1 april afgerond.

Woningbouw Stadregio – 15 oktober 2010

De Stadsregio Rotterdam en Maaskoepel, de regionale federatie van woningcorporaties, vinden dat er de komende jaren niet enkel moet worden ingezet op het bouwen van zoveel mogelijk woningen. Het gaat ook om het juiste type. De crisis heeft duidelijk gemaakt dat vraag en aanbod beter op elkaar moet worden afgestemd. Op vrijdag 15 oktober hebben de twee partijen een gezamenlijke intentieverklaring getekend. Zij willen dat de gemeenten en corporaties in de Stadsregio een gezamenlijke koers varen.

Nieuwe klokken – 6 oktober 2010

Op 5 oktober zijn rond het middaguur de nieuwe klokken van de St. Catharijnetoren opgehangen. De gewichten hiervan variëren van 600 tot 3000 kg.

Expositie Allerhande – 6 oktober 2010

Van 17 december 2010 tot 19 januari 2011 organiseert de gemeente de expositie Allerhande 2010 in de Stadsgalerie Brielle. Deze expositie staat open voor iedereen die wil exposeren.  Elke vorm van kunst is mogelijk. Aan Allerhande is geen thema verbonden. Inschrijven kan t/m 12 november 2010. Voor informatie (0181) 47 11 29 of j.wessels@brielle.nl

City Marketing Brielle – 4 oktober 2010

De gemeente is bereid de komende jaren te investeren in citymarketing. Door het City Management Brielle zal een ondernemersfonds met behulp van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) worden opgericht. De komende periode wordt het definitieve BIZ plan afgerond en voor de besluitvorming bij het gemeentebestuur gelegd. De toekomstige activiteiten voor citymarketing zullen o.a. de extra inzet van PR & communicatieactiviteiten, het inrichten van een binnenstadweb, het ontwikkelen van promotiemateriaal en het instellen van stimuleringsfondsen voor het vergroten van het winkelaanbod en het organiseren van nieuwe evenementen zijn. Tevens wordt er een stichting ‘City Management’ Brielle opgericht.

Johan Been29 september 2010

In november verschijnt er een boek van Jenneke Groeneveld over het leven en werk van schrijver Johan Been. Het is met name bekend van Paddeltje. Been was daarnaast onderwijzer, archivaris en publicist. De titel van Groeneveld’s boek is: Johan Been. Rasverteller uit Brielle (1859-1930).

Verkeersweken 29 september 2010

Op maandag 27 september gaf wethouder Schipper van Verkeer het startsein voor de verkeersweken op OBS Branding in Brielle. De school gaat kinderen op een leuke manier leren zich veilig te gedragen in het verkeer. Politie, gemeente en VVN hebben hun medewerking hieraan verleend. De verkeersweken duren t/m vrijdag 8 oktober.

Klimaatestafette – 29 september 2010

De gemeente Brielle organiseert het komende jaar samen met Stichting Stimular een klimaatestafette voor bedrijven. Vier ondernemers ontvangen een CO2-scan en tips om voortaan minder CO2 uit te stoten en kosten te besparen. Wethouder Verbeek heeft op dinsdag 7 september jl. het eerste stokje aan directeur Noordermeer van Tuinderij Vers overhandigd. 

SKATEBAAN – 31 december 2010

Op de laatste dag van 2010 liet de Zwartewaals jeugd nog duidelijk van zich horen. De negenjarige Jesse van Oosterhout heeft meer dan 200 handtekeningen voor de uitbreiding van de skatebaan in het dorp verzameld. Afgelopen vrijdag nam niemand minder dan wethouder Borgonjen deze in ontvangst.

Hellevoetsluis

De skatebaan achter het dorpshuis de Gaffelaar in Zwartewaal bestaat nu enkel uit een halfpipe. Deze oefening is voor jonge en beginnende skaters echter te moeilijk. Zij moeten namelijk met kleinere objecten beginnen. ‘Ik was met mijn vader in het skatepark “Spug” in Hellevoetsluis. Daar kwamen we op het idee dat het geweldig zou zijn als we ook in Zwartewaal zouden kunnen skaten. Zo kunnen we elke dag oefenen in plaats van slechts af en toe in het weekend. Toen mijn vriend Luc en ik ons een keer verveelden ontstond het idee om handtekeningen langs de huizen op te gaan halen. Later hebben de andere jongens meegeholpen’, legt de ondernemende Jesse uit.

Uitreiking

Voor Jesse en zijn vrienden Luc Monteny (negen jaar), Sander ten Hoor (acht), Wybren Deuling (twaalf) en Davey de Schrijver (zeven) was de uitreiking van de handtekeningen aan de wethouder een ‘superleuk’, maar spannend moment. ‘We hebben hem verteld waarom we graag een skatepark zouden willen en dat we hopen dat het er echt komt’. Jesse vindt het belangrijk dat kinderen sporten en bewegen. ‘Het skateboarden bestaat voor een groot deel uit sprongen oefenen. Dit geeft best wat geluidsoverlast voor de omwonenden. In een skatepark kunnen de jongens hun gang gaan zonder dat ze er iemand bij storen’. 

MASKERADE BRIELLE – 6 december 2010

Afgelopen zondag vond het stilzwijgend protest van de Brielse burgers aan het nieuwe college van B en W plaats. Slechts vier groepen passeerden op deze koude Sinterklaasavond de bestuurders op het bordes van het oude Stadhuis aan de Markt. De ‘verliezende’ biljartvereniging ‘Krijt op Tijd’ kwam tijdens de traditionele Maskerade wel als winnaar uit de strijd.   

Huurprijs

‘Krijt op Tijd’ heeft te maken gehad met een financiële klap. Nadat de vereniging een vernieuwde ruimte in het pand van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) aan de Ommeloop heeft betrokken is de huurprijs enorm omhooggegaan. De biljarters moeten in plaats van 750 euro per jaar nu ongeveer 18.000 euro per jaar betalen. Reden genoeg voor een stilzwijgend protest aan het adres van portefeuillehouder wethouder Borgonjen (CDA). ‘Het is eigenlijk diep triest dat zij hier moeten lopen’, reageerde raadslid Van Ulden van oppositiepartij SP. Hij wil dat de gemeente actiever zoekt naar een oplossing.

Rotondes

De vele toeschouwers waren verder onder andere getuige van kritiek op het toeristisch beleid (“Hoezo Brielle Toeristenstad?”), de gemeentelijke dienstverlening en de verkeersproblematiek. Wethouder Schipper (VVD) kwam er genadiger dan zijn collega vanaf. Hij leek aan het einde van de optocht zelfs ietwat teleurgesteld in de kritische houding van de Briellenaren te zijn. ‘Ik had toch zeker een onderwerp als de rotondes verwacht’. Of heeft hij het in zijn eerste jaar als wethouder dan misschien niet eens zo slecht gedaan? Wat denkt wethouder Borgonjen volgend jaar op zijn bord te kunnen krijgen? ‘De bezuinigingen komen er aan’.

Voor foto’s: http://www.wilvanbalen.nl/

NAJAARSBIJEENKOMST TOP VOORNE – 17 november 2010

Het samenwerkingsverband van Toeristische en Recreatie Ondernemers op Voorne-Putten vindt dat deze regio nog veel kansen voor ondernemers biedt. Op maandag 15 november heeft de najaarsbijeenkomst van TOP Voorne in hotel De Beer in Rozenburg plaatsgevonden. De centrale vraag tijdens deze avond was: ‘hoe voorkomen wij dat Voorne-Putten leeg loopt?’

Samenwerking

TOP Voorne is van mening dat ondernemers samen met (semi)overheden aan het benutten van de kansen dienen te werken. De koepelorganisatie overlegt daarom met de wethouders van Toerisme en Recreatie, het Recreatieschap/GZH, de VVV en de Intergemeentelijke Samenwerking Voorne–Putten (ISVP) om de toeristische en recreatieve sector op Voorne-Putten te versterken. TOP Voorne maakt zich sterk voor een actieve promotie van deze omgeving. Ook de lokale politiek heeft signalen afgegeven voor een noodzakelijke samenwerking. Tijdens de begrotingsbehandeling in Hellevoetsluis kwam de rol van het samenwerkingsverband expliciet rol aan de orde.

Trends

Het lidmaatschap van TOP Voorne staat open voor ‘alle bedrijven die van recreatie en toerisme, de vrijetijdsbesteding in het algemeen, hun business hebben gemaakt’. Om de doelen te verwezenlijken is er een bestuur gekozen. Dat bestaat uit de volgende leden: Albert Martinus (voorzitter), André van Harmelen (penningmeester/vicevoorzitter), Suze de Vries-Rietdijk (secretaris), Frans Rietdijk (bestuurslid), Fred Lorsheijd (bestuurslid), Antoine van Esch (bestuurslid) en Trudy Schipper-Sparreboom (bestuurslid). Zij willen bovendien op de hoogte zijn van de landelijke en regionale trends op het gebied van toerisme, recreatie en volkshuisvesting. Matthijs Zeelenberg, architect en visionair, heeft daarom tijdens de bijeenkomst verteld over het beleven van toerisme, recreëren en wonen in de 21e eeuw. 

CITYMARKETING BRIELLE – 27 september 2010  

Brielle moet in het vervolg nog meer aantrekkingskracht uitoefenen om te

bezoeken, te wonen, te werken en te ondernemen. Met dit doel voor ogen hebben diverse organisaties de handen ineengeslagen. Het doel van ‘Citymarketing’ is een verhoging van de koopkracht en een stimulans voor de economie en werkgelegenheid. 

Doelgroepen

Citymarketing Brielle is gericht op het aantrekkelijker maken van de stad. Dit moet voor de volgende groepen worden gedaan: 

  • Eigen inwoners
  • Toeristen
  • Winkelend publiek uit de regio  

Naast het geven van een economische impuls kan Citymarketing een belangrijke bijdrage

aan de leefbaarheid, de veiligheid, de bereikbaarheid en de kwalitatieve uitstraling van

de binnenstad leveren. De gemeente Brielle en ondernemers zullen daarom gezamenlijk aan een duurzaam beheer gaan werken. In het kader van de Wet BIZ is het mogelijk dat lokale ondernemersorganisaties zelf investeren in de kwaliteit van de binnenstad op basis van de uitgangspunten ‘schoon, heel, veilig en gebiedspromotie’. 

Samenwerking

Sinds april jl. werken de Brielse Belangenvereniging, de Brielse Horeca & Recreatie Ondernemers, de Ondernemersvereniging Brielle, de Vereniging Wonen in Brielle, de Stichting Brielle Stad van Kunst & Cultuur, het Historisch Museum, het Streekarchief VPR, de Bibliotheek, de Stichting Regio VVV Zuid-Hollandse Eilanden en de gemeente Brielle aan het verwezenlijken van “Citymarketing Brielle”. Op maandag 27 september zijn de betrokken partijen in het Stadhuis geïnformeerd over de stand van zaken en de activiteiten in de komende periode. 

PAARD EN LANDSCHAP – 22 september 2010 

Het project ‘Paard en Landschap in Zuid-Holland’ is door de stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland opgezet om samen met – zowel hobby- als beroepsmatige – paardenhouders te kijken hoe hun terreinen met paarden zo mooi mogelijk in het landschap passen. Door de specifieke inrichting en beplanting van een erf, bedrijf en weide kan dit worden versterkt. Landschapsbeheer ziet paardenhouders dan ook als dragers van de openheid van het buitengebied. 

Ontwikkeling

In de afgelopen decennia heeft het buitengebied in Nederland zich in sterke mate ontwikkeld. Veel boeren hebben hun bedrijf beëindigd. In plaats daarvan is er sprake van een toename van woningbouw, wegenbouw, industrie, glastuinbouw en recreatieterreinen.

Boerderijen zijn in veel gevallen betrokken door paardenhouders. Het is een economische groep waar rekening mee dient te worden gehouden. Deze ‘nieuwe buitenlui’ gaan volgens Landschapsbeheer vaak anders dan de oorspronkelijke bewoners met hun erf om. Veel karakteristieke landschapselementen zijn in de loop der jaren verdwenen.  

Advies

Landschapsbeheer heeft als belangrijkste doel de bescherming en instandhouding van het cultuurlandschap en alle planten en dieren die daarin leven. De stichting heeft geen eigen gronden in bezit, maar werkt samen met overheidsinstellingen en particulieren.  Op een directe manier geeft Landschapsbeheer paardenhouders advies. Door de specifieke inrichting en beplanting van hun erf, bedrijf en weide kan het cultuurlandschap worden versterkt. Landschapsbeheer adviseert hen bijvoorbeeld de aanplant van soorten die van oudsher in de omgeving voorkomen. Medewerkers leggen een vrijblijvend bezoek aan de locatie af en er kan tegen een vergoeding een inrichting- en/of onderhoudsplan voor worden gemaakt.  

Voor meer informatie: http://www.landschapsbeheerzuidholland.nl/