Brielle Algemeen 2011

GOSA – 8 maart 2011 

De gemeente Brielle heeft zich per 1 maart 2011 aangesloten bij de sluitende aanpak jeugd van de gemeente Hellevoetsluis en koopt de zogenaamde GOSA-werkzaamheden bij deze gemeente in. Deze noodzakelijke vorm van afstemming tussen organisaties is een vervolgstap op de eerder ingezette hulpverlening vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin, wanneer preventieve hulp niet tot resultaat heeft geleid of dat vrijwillige hulp niet wordt aangenomen. Het doel is dat een jeugdige en/of gezin in een (hulpverlenings)traject komt.

Onderhoud – 15 januari 2011

Tot 1 maart 2011 zal langs de Bernisse en de Brielse Maas grootonderhoud plaatsvinden aan de beplanting. Bij de laatstgenoemde locatie wordt een groot aantal bomen gesnoeid en bij de afrit van de N57, nabij de Harmsenbrug, de beplanting grootschalig uitgedund. Nabij de Harmsenbrug zijn er tijdens de werkzaamheden verkeersmaatregelen genomen. De werkzaamheden worden in opdracht van het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg uitgevoerd.

DCMR – 15 januari 2011

Een gerichte aanpak van de DCMR en de inzet van bedrijven leidde in 2010 tot minder structurele overlast van stank en lawaai in het Rijnmondgebied. Dit concludeert de DCMR in het ‘Milieumeldingenverslag 2010’. Bewoners moeten blijven melden aan deze gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in het Rijnmondgebied. Meldingen geven een indicatie van het resultaat van de aanpak en helpen te bepalen welke installaties overlast veroorzaken, zodat gerichte maatregelen kunnen worden genomen.

Kerstboomverbranding – 15 januari 2011

Op woensdag 5 januari 2011 vond de jaarlijkse kerstboomverbranding plaats. Ondanks de grote belangstelling werden er minder bomen dan in voorgaande jaren ingeleverd. Dit jaar belandden er in totaal ongeveer 2037 op de brandstapel. Meer dan 100 minder dan in 2010. Per ingeleverde boom is 0,50 euro door de gemeente uitbetaald.

Erepenning – 6 januari 2011

De erepenning van de gemeente Brielle is dit jaar naar de stichting Brielle Blues gegaan. ‘Op 31 juli van dit jaar zal, net zo als de afgelopen 18 of 19 jaar, de stad bruisen, en vibreren onder de klanken van de jankende saxofoons, meeslepende blues,funk, jazz en het uptempo van rhytm en blues’, benadrukte burgemeester Van Viegen tijdens de uitreiking. ‘Niet alleen Briellenaren genieten van deze concerten, maar tegenwoordig neemt BB een belangrijke plaats in de Bluesfestivals in Nederland’.

Schade – 3 januari 2011

De schade aan gemeentelijke eigendommen bedroeg de afgelopen jaarwisseling tussen de 16.000 en 20.000 euro. De gemeente Brielle zal voor zover mogelijk de schade op de daders verhalen. Vorig jaar werd er nog voor 23.962,20 euro aan gemeentelijke eigendommen vernield.

SCOUTING – 11 april 2011

De zeilbootjes bij Zeeverkenners Centrum Oosterland varen vroeg uit dit jaar. Afgelopen zaterdag kregen de scouts hoog bezoek. Tientallen internationale leden kwamen voor Orange 2011 vanaf een wachtschip via het Brielse Meer aan wal.

Roeien, wrikken of zeilen. Het is allemaal mogelijk. ,,Daar ga ik echt niet in’’, zegt een Caribische vrouw lachend. ,,Ik wil er wel mee op de foto. Voor mijn kleindochters. Zij zijn ook scouts. Mijn dochters waren vroeger zelf zeeverkenners.’’ Haar leeftijd is een goed excuus. Al sinds 1942 is Carmen Jarvis scout.

Scouting Nederland organiseerde van 7 tot en met 10 april een bijeenkomst voor de Olave Baden-Powell Society (OB-PS) en de World Scout Foundation (WSF). Ruim tweehonderd leden, waaronder prinses Máxima, koning Carl XVI Gustav en koningin Silvia van Zweden en de Deense prinses Benedikte, kwamen in Nederland bijeen om Scouting te ontdekken en ervaring en kennis uit te wisselen. Jarvis  nam zaterdag deel aan de Sea Scout tour, die de activiteiten van de Waterscouting toonde. Ook voor haar is het bezoek een ware ontdekking. Eén keer eerder heeft ze Nederland bezocht. Kort nadat ze in het huwelijksbootje was gestapt.

Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn centrale thema’s bij de scouting. Mediascout Niels Dimmers: ,,in Nederland doen vrouwen en mannen in tegenstelling tot veel andere landen activiteiten samen. Vrouwen hebben elders meer een achterstandspositie en moeten voor hun plaats in de maatschappij vechten.’’ Die plaats heeft Jarvis bereikt. ,,Van ranger ben ik opgeklommen tot international lid van de OB-PS. Scouting helpt jonge vrouwen om bekwaam en zelfstandig te worden. Heel veel toppolitici zijn zo begonnen.’’ Zelf heeft ze het geschopt tot hoofd van de UNESCO in Guyana. Overal ter wereld is ze door de scouting geweest. Ze heeft zelfs de Britse koningin Elizabeth ontmoet. Nu heeft ze helaas nog geen Royal gezien.

Even later doet tachtiger Jarvis alsnog een verwoede poging om in een bootje te stappen. Al liggend op de kade strand die. Dan maar naar de modelvliegtuigjes, want die hebben ze thuis niet. ,,Scouting was altijd een voorbeeld voor andere jeugdorganisaties. Nu zijn er vele, maar vroeger had je alleen de scouting en YMCA’’, zegt  ze op weg naar het demonstratieterrein van de Luchtscouts even verderop.

Hele families zijn ooit lid geweest, maar het ledenaantal is dalend. Ook Rob Storm, zo’n vijftig jaar lid, kan scouting aanbevelen: ,,jongeren worden hier geprikkeld om eigen initiatief te tonen. Pak maar zo’n bootje en blijf zeilen. Ook al heb je de wind niet mee.’’ 

KINDEREN BOSNIE – 3 april 2011

BRIELLE – De een staat rustig in zijn informatiemapje te lezen. De ander zoekt troost in de armen van een begeleider. Straks gaan Adnan Zukic en Nermin Konjević mee met de familie Koole uit Oud-Beijerland om drie weken vakantie te vieren.

Bijna een uur vroeger dan gepland kwamen de dertig kinderen uit Stari Majdan in Bosnië na een busreis van bijna 22 uur bij camping De Meeuw in Brielle aan. ,,De kinderen vonden het heel spannend, maar bleven rustig. Nadat ze de grens met Nederland over waren vroegen ze vaak: ‘hoe lang duurt het nog? Waar ligt Brielle?’’’, aldus bestuurslid van de Stichting Kinderhulp Voorne-Putten Margo Rijsdijk.

De kinderen worden twee aan twee ondergebracht bij gastgezinnen in de omgeving. Zij komen uit arme of gebroken gezinnen. Het doel: weer lachen en kind zijn. Velen zijn nog nooit hun dorp uitgeweest. Zowel voor als tijdens de reis is er contact met thuis. ,,Wij zijn voor hen wildvreemde mensen uit een wilvreemd land’’, stelt Rijsdijk. Op de dag van aankomst wordt de familie van de huilende Nermin dan ook al geïnformeerd. 

Voor Laurus Koole is het de eerste keer dat hij Bosnische kinderen te gast heeft. ,,Ik wil graag iets voor de medemens doen.’’ Hij wijst op een stel kinderen. ,,Dat zijn de twee jongens die bij ons blijven.  Zie je mijn dochter? Zij is vier en bijna even groot als die jongens van bijna negen.’’ Gelaten kwamen Adnan en Nermin met naamkaartjes om hun hals op hen af. Na een half uur is het ijs al ietwat gebroken. ,,Houd je van dieren? Houd je van voetbal?’’, vraagt Laurus’ zoon. Tolk Sandra schiet meteen te hulp. ,,We weten het niet precies’’, vertaalt zij het bedeesde antwoord. Naast het vaste programma geeft de familie Koole een eigen invulling aan de weken. Donderdag gaan ze naar de voetbal. Natuurlijk wordt Adnan’s verjaardag op 17 april niet vergeten. ,,Ik wil een Playstation’’, zegt hij beslist. ‘’Een voetbal is ook goed’’.   

HISTORISCH MUSEUM DEN BRIEL9april 2011

BRIELLE – Historisch Museum Den Briel. Het nieuw in te richten museum zal een museum worden waarin het thema 1 april 1572 als Briels kernmoment wordt voorzien van de context van de Tachtigjarige Oorlog.

Het nieuwe museum wordt een landelijk aansprekend museum; beoogd wordt meer bezoekers naar het museum te trekken evenals meer bezoekers naar de stad. Eerste bezoeker moet koningin worden.

Oud-Briellenaar Jan Geldof assisteerde de ploeg van Blauw Bloed. Aanwezig bij Coppelstock voert haven in en het spel de Sleutel van de Stad. Zij vertellen over de band van de stand en de oranjes in de historische context. Reinildis van Ditzhuyzen presenteert. Het door de Spanjaarden bezette Holland ging gebukt onder hoge belastingen, geloofsdwang en gruwelijke terreur. Na jaren van onderdrukt zijn ging Willem van Oranje, ook wel Willem de Zwijger genoemd, in verzet en werd uiteindelijk leider van de opstand.Ook naar de Bedevaartskerk. In Brielle is de victorie van Willem van Oranje, die voor godsdienstvrijheid stond, begonnen. ,,Wij willen uitleggen waarom er wordt gezongen: in naam van Oranje, doe open de poort!. Nederland is hier ontstaan. Eigenlijk heel Europa.’’ ,,Ik heb aan de Van Bloys van Treslong gewoond, maar wist toen niet waar die naam voor stond.’’

Niet alleen 1572. Willem trouwde er – uit liefde – met Charlotte de Bourbon. Mary Stuart zwaaide vanaf de toren Stadhouder Willem de Derde uit. Jan Geldof wil bovendien dat Brielle in de Oranje-route wordt opgenomen. Aan het bewustzijn ontbreekt het. Zeeland was een witte vlek. Dit is een route van ongeveer 2700 kilometer lang. In Duitsland zijn er 24 plaats en in Nederland slechts 11. Eerder lukte dat al met vier plaatsen in de provincie Zeeland. De beslissing ligt bij het Nederlands Bureau voor Toerisme in Keulen. ,, De route die tot nu toe van Breda over Dordrecht naar Delft liep zal dan straks via Sint Maartensdijk, Vlissingen, Middelburg en Veere via Den Briel naar Delft gaan lopen.’’  Wat kunnen we bieden. Volgens Geldof past dat perfect. ,,Willem van Oranje is in de kerk getrouwd. Hij heeft in Veere zijn bruiloftsfeest gevierd.’’ Een eeuw later wuifde Mary Stuart vanaf de toren haar man, stadhouder Willem III, vaarwel toen hij naar Engeland vertrok om gekroond te worden tot koning van Engeland.

Blauw Bloed. Zaterdag 9 april om 19.25 uur op Nederland 2.

ONBEKEND VERLEDEN VOORNE – 8 april 2011

Voorne – Met het hoofd en het hart over de steen struikelen. Het Stolpersteine project moet de huidige bewoners van Voorne-Putten over het verleden aan het denken zetten. Op 25 juli komen er 28 gedenkstenen in het trottoir voor de huizen waar eens de Voornse Joden tot aan hun deportatie woonden.

IJzerwinkeltje
Niemand van de 45 weggevoerden van Voorne-Putten is ooit teruggekomen. Wat bleef waren de herinneringen. En hun huizen. De acht voormalige woningen van de Joden in Brielle, Hellevoetsluis en Oostvoorne staan er allemaal nog. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig komt deze zomer gedenkstenen voor ieder slachtoffer plaatsen. Het initiatief daartoe is begin voor jaar door de Stichting Behoud Voormalige Synagoge Brielle genomen. ‘Een buurjongen van Michel Cohen, die woonde en een ijzerwinkeltje had in de Nobelstraat in Brielle, wilde een gedenksteen voor hem. De kunstenaar kan natuurlijk niet voor één steen komen’, legt Riet de Leeuw van Weenen namens de werkgroep uit. ‘Voor de familie Gazan van de Nobelstraat 10 komen er bijvoorbeeld zeven steentjes in totaal. Twee voor de ouders en vijf voor hun enige zoon en vier dochters’. Volgend jaar worden er gedenkstenen voor de Joden op Putten geplaatst.

Kitty
Gunter Demnig is in 1994 met zijn Stolpersteine project begonnen. Inmiddels liggen er in heel Europa tienduizenden stenen van tien bij tien centimeter. De messing bovenkant vermeldt de naam, het geboortejaar en de sterfdatum- en plaats van een slachtoffer. ‘We gaan er een mooie dag van maken’, stelt De Leeuw van Weenen. Later volgt er een wandelroute en publicatie in boekvorm. Op dinsdag 19 april wordt er een lesprogramma aan de basisscholen in Brielle uitgereikt. ‘Iedereen kent Anne Frank. Brielle had Kitty Katan uit de Nobelstraat 42. Zij kwam op 5 november 1942 samen met haar moeder en broertjes op 13-jarige leeftijd om in Auschwitz. Pas onlangs zijn er twee foto’s van haar ontdekt. Aan de leerlingen vertellen we Kitty’s verhaal’. Voor de Westvoornse jeugd komt Ben Wessels uit Oostvoorne centraal te staan. Hij overleed evenals Anne Frank vlak voor de bevrijding in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Zijn zus Carla overleefde als enige van zijn familie de oorlog en stierf pas eind 2001.

Galerie
Eerst moesten de gemeenten en de huidige eigenaren toestemming voor de plaatsing van de steentjes geven. De voormalige woningen zijn vandaag de dag woonhuizen, winkels, horecagelegenheden en een galerie. ‘Ton Vis van Kwalitaria Het Centrum aan de Stationsweg in Oostvoorne reageerde meteen enthousiast. In zijn pand was de juwelierszaak van de familie Wessels gevestigd. Hij wist van hun lot’. Voor velen hebben de bekende locaties een onbekende geschiedenis. Struikelstenen

1 APRIL VIERING MET TSJECHEN – 2april 2011

BRIELLE – Tsjechische worsten en goulash. Onwaarschijnlijk voor het Nederland van de zestiende eeuw. Het is er op 1 april allemaal bij de Rebellen. Hun Rebel bier zou waarschijnlijk uitstekend bij de Geuzen hebben gepast.

,,Natuurlijk zijn we Geuzen. Geen Spanjaarden’’, zegt Marianne Stolk in het schuurtje van haar woning aan het Maarland. Die verandert op 1 april standaard in een kleedruimte. Er is kleding voor wel dertig man. Dat is nodig ook. Ieder jaar ontvangen zij en haar echtgenoot Kees de Bruyn namelijk weer hun rebellen.

Als sinds 1999 komt er een groep inwoners van Havlíčkův Brod naar de zusterstad Brielle om de intocht van de Geuzen mee te maken. Het aanbod is enorm, maar er is slechts plaats voor een enkeling. De Tsjechen zijn er dit jaar van woensdagavond tot en met zondagmorgen.

Kristyna Lutnerova (16) maakt voor het eerst de viering mee. Met haar vader zorgt ze voor de muzikale omlijsting van het kamp. Tsjechische muziek uiteraard. ,,Speciaal voor jullie spelen we vandaag ook populaire, westerse muziek’’, voegt hij eraan toe. Kristyna vindt het historisch feest ‘geweldig’. Iets valt haar meteen op. ,,Rijdt de politie hier altijd op een paard?. In Tsjechië rijden ze alleen maar in een auto.’’

Al om half acht ’s ochtends slaan de tien rebellen hun kamp op bij de Julianabrug aan het Maarland. De eerste Tsjechische groep nam bier uit de bekende Rebel-brouwerij mee. Hun naam hebben ze dan ook aan zichzelf én de geuzen (de rebellen uit 1572) te danken. Natuurlijk vloeide het bier dit jaar ook weer rijkelijk.

Tomáš Hermann organiseert de reis vanuit Tsjechië. ,,Dat we zoiets daar niet hebben heeft drie redenen. De oude stad is in de jaren zeventig en tachtig voor drie vierde door het communistisch bewind verwoest. Er vindt geen feest in de nieuwe stad plaats. Buiten dat hebben we niet één grote historische gebeurtenis, zoals hier’’. Na het communistisch tijdperk wilden de meeste mensen bovendien niet te veel aan het verleden denken. Het gaat om de toekomst.

Het Havlíčkův Brod Brielle Comité is sinds 1985-1986 actief  en heeft als doel het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de inwoners van de gemeenten. Dat probeert zij te doen door het organiseren en ondersteunen van uitwisselingen, tentoonstellingen, stages en onderlinge bezoeken. Omgekeerd staat er een Brielse delegatie op 8 mei, Bevrijdingsdag in Tsjechië, op de ambachtenmarkt. In de loop der jaren zijn het vrienden geworden. ,,Ik word in Havlíčkův Brod zelfs al op straat herkend’’, aldus de secretaris van het comité Kees de Bruyn. ,,Vroeger was het vooral een kwestie van steun. Nu is het een relatie op basis van gelijkwaardigheid geworden.’’

Ook de gemeente Brielle heeft eigen programma voor de Tsjechen samengesteld.  Donderdag bezochten zij onder andere de gemeentewerf, het Brestheater, het sportcentrum en het Briels Museum. ,,Wij hebben Angelus Merula uit de vijtiende en zestiende eeuw. Zij hebben Johannes Hus. Hij was ook een criticus van de katholieke kerk, maar zelfs al uit de veertiende eeuw’’, weet een verkleedde wethouder Dick Verbeek (D66) te vertellen. ‘’Zo zie je dat er een soortgelijk verleden is.’’ De bestaande lesprogramma’s over de wederzijdse geschiedenis moet verbeteren. Het festival is voor hoofdcommunicatie Renata Borkovcova ronduit inspirerend:,, Wunderschön und super.’’

 

MEDISCH CENTRUM BRIELLE – 24 maart 2011

BRIELLE – Samen beter. Dit is het motto van het Medisch Centrum Brielle. Gisteren is gestart met de bouw in de wijk Nieuwland.

Inwoners van Brielle en omgeving kunnen over een jaar op één locatie voor hun zorg dichtbij huis terecht. In het Medisch Centrum komen naast de huisartsengroep, medisch specialisten, verloskundigen en andere zorgverleners, zoals een tandarts, psychiater, fysiotherapeut, diëtist en logopedist, te werken. ,,We verwachten het grootste deel van de zorgvragen binnen het centrum te kunnen beantwoorden’’, legt huisarts en voorzitter van de bouwgroep Vrony de Wolff uit. De patiënt hoeft niet extra te reizen voor onderzoek en behandeling. Röntgen, echo en prikpost zijn bijvoorbeeld dagelijks beschikbaar.

De aanwezigheid van de polikliniek van het Van WeelBethesda Ziekenhuis betekent niet alleen tijdwinst voor de patiënt.  ,,Samenwerken geeft betere zorg en service. Op de Annahoevestraat, waar wij sinds eind 2009 werken met de polikliniek van het ziekenhuis en de verloskundigen, merken we dat al. We kennen elkaar. Dat geeft waar nodig korte lijnen en snellere diagnostiek. We voorkomen dat de patiënt door de mazen van het zorgnet glipt’’, concludeert De Wolff. 

Ook voor logopedist Anita Bijvank waren de ‘kortere lijntjes’ een belangrijke reden om naar de Amer 21 te verhuizen. Ze heeft al jaren een praktijk aan huis. ,,Ik vond het meteen een goed idee. Nu moet ik nog brieven schrijven, maar straks kan ik veel makkelijker overleggen met artsen en fysiotherapeuten. Ook met diëtisten. Heel veel van mijn patiënten hebben namelijk eetproblemen’’.

Ruim vier jaar overleg is aan de bouw vooraf gegaan. De huisartsen hadden ruimtegebrek en vroegen aan burgemeester Betty van Viegen om een goede en bereikbare nieuwe plek. Wat betreft dat laatste punt is de missie zeker geslaagd. Er komen 92 parkeerplaatsen. ,,De bewoners van de wijk zijn alleen maar blij in plaats van dat ze overlast hebben’’, aldus Van Viegen. 

OUDE TIJDEN HERLEVEN OP VOORNE – 23 maart 2011

Voorne – Oude tijden herleven op zaterdag 14 mei in de Brielse binnenstad en op zaterdag 18 juni in de Hellevoetse Vesting. In het kader van de projecten ‘Brielle achter de voordeur’ en ‘Hellevoetsluis: de Vestingcode’ vinden die middagen non-stop korte theatervoorstellingen plaats. Het centrale thema is de rijke geschiedenis van Voorne-Putten.

 Verborgen

‘Er is heel veel in deze regio gebeurd. Denk maar aan de verhalen over de watergeuzen, Jacoba van Beieren, stadhouder Willem III, Michiel de Ruyter, Angelus Merula en Jacob van Maerlant. De locatie kan eveneens het uitgangspunt zijn voor een stuk’, vertelt projectleidster Chantal Kradolfer. Zij is medewerkster van de stichting Kunst en Cultuur Brielle.

Brielle en Hellevoetsluis hebben ieder hun eigen geschiedenis die in de verhalen centraal staat. De ongeveer 25 voorstellingen – over de onderwerpen uit de prehistorie tot aan het computertijdperk – duren maximaal tien minuten. Scenarioschrijver Peter Marijnissen heeft de meeste geschreven. Er zijn ook stukje door de spelers bedacht. Historische locaties die normaal niet te bezoeken zijn, zoals monumenten en particuliere woningen, vormen het decor.

In alle staten

Zowel ‘Brielle achter de voordeur’ als ‘Hellevoetsluis: de Vestingcode’ zijn projecten van Voorne in alle Staten. Dit is het cultuurprogramma van de vijf gemeenten op Voorne-Putten, de provincie Zuid-Holland en Kunstgebouw. Uitgangspunt van Voorne in alle Staten is om de cultuurgeschiedenis van de regio onder de aandacht te brengen. Chantal Kradolfer: ‘we doen dit door middel van educatie, zoals de publicatie van de Canon van Voorne-Putten en Rozenburg en de Juniorcanon met de verspreiding daarvan op de scholen op Voorne-Putten. Ook hebben we de website www.voornewiki.nl ontwikkeld. Daar zijn onder andere persoonlijke verhalen van inwoners op te vinden. Om een groot publiek te bereiken organiseren nu we deze theaterprojecten, die de historische verhalen over Voorne-Putten als inspiratiebron hebben’.

Vrijwilligers

Beide theatermiddagen zijn er niet alleen voor de inwoners van Voorne-Putten, maar worden ook door hen verzorgd. Op dit moment is de organisatie op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. ‘We kunnen voor de dagen zelf nog steeds mensen gebruiken, zoals acteurs, spelers, zangers coupeuses. Daarnaast zijn we op zoek naar inwoners die het leuk vinden om in de aanloop naar de projecten enkele hand en span diensten te verrichten. Jong en oud, veel of weinig ervaring: ‘iedereen kan en mag meedoen’. Het kost weinig tijd’, aldus Chantal Kradolfer.

Voor aanmelding of meer informatie kan contact worden opgenomen met projectleidster Chantal Kradolfer: c.kradolfer@kunstencultuurbrielle.nl