Brielle en Westvoorne frustreren samenwerking

Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaan voorlopig niet samen. Ook de bereidheid tot samenwerken laat te wensen over.

Waarnemend burgemeester Erik van Heijningen van Hellevoetsluis uit felle kritiek op de twee buurgemeenten. Zij zien volgens hem niets in verregaande samenwerking. ‘Westvoorne toonde zich ambtelijk nog het meest bereid de samenwerking met Hellevoetsluis aan te gaan. Brielle hield verdergaande samenwerking duidelijk af.’ Ook de regionale bestuurskrachtmeting, die aanstuurde op een herindeling, lost niets op. ‘In Brielle bleef het mantra: voor ons is fusie niet nodig. Als die er al ooit komt, dan is dat Voorne-Putten.’ Ook het draagvlak voor een fusie onder de bevolking ontbreekt. De verkiezingen hebben forse winst voor de lokale partijen en partijen die de onafhankelijkheid benadrukten opgeleverd. In Brielle voor de SP (5 zetels), in Westvoorne voor Partij Westvoorne (5) en Gemeentebelangen Westvoorne (4) en in Hellevoetsluis voor IBH (11).

Van Heijningen is sinds september 2012 waarnemend burgemeester. Hij onderzocht de afgelopen twee jaar de bestuurlijke toekomst op Voorne. Van Heijningen wordt in september staatsraad in de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op 1 januari 2015 gaan Bernisse en Spijkenisse samen. Met 85.000 inwoners wordt Nissewaard verreweg de grootste gemeente op Voorne-Putten en de nieuwe macht zal duidelijk merkbaar zijn. ‘Indirect koersen we zo aan op een gemeente Voorne-Putten: en het heeft al helemaal niet de voorkeur van Hellevoetsluis.’

Van Heijningen constateert dat in Brielle en Westvoorne – ondanks handreikingen vanuit Hellevoetsluis – echter het draagvlak voor een stap voorwaarts in de samenwerking ontbreekt. Hellevoetsluis moet zich beraden op een nieuwe strategie, de eigen organisatie versterken en samenwerken met Nissewaard. ‘Juist als deze twee grotere partners het met elkaar eens zijn, zal dat de samenwerking op het eiland Voorne-Putten als geheel bevorderen.’