Brielle geen grote stad

ROCKANJE – Voorne-Putten heeft maar één grote stad en dat is Spijkenisse. Raadslid Wim Hartog (D66) vindt dat Brielle en Hellevoetsluis niet onder deze categorie vallen.

De vijf gemeenten stellen een gezamenlijke visie voor het eiland vast, gericht op het verbeteren van de woon-, werk- en toeristisch-recreatieve kwaliteit. Westvoorne was vorige week dinsdag als laatste aan de beurt. De fractievoorzitter van D66 gaf aan dat de Gebiedsvisie Voorne-Putten wel ‘erg simpel door alle gemeenteraden is heen gefietst’. ‘Moeten we er trots op zijn dat het zo goed gaat? Of zijn we rijp voor een herindeling? En dan maar gelijk Voorne-Putten, want blijkbaar kijken we er toch niet naar.’ Het belangrijke document is volgens hem niet optimaal.

Zo staan Spijkenisse, Hellevoetsluis en Brielle als de drie grotere steden op Voorne-Putten vermeld. Het D66-raadslid stelt dat dit gegeven niet klopt. ‘De omvang van de stad Brielle komt ongeveer overeen met die van Westvoorne. Alleen Spijkenisse valt met ongeveer 72.000 inwoners onder de categorie ‘grote steden’.’ Hij vindt dat de gemeenten op basis van gelijkwaardigheid verder moeten samenwerken. Westvoorne wil het nu woord ‘grotere’ uit het document schrappen. De samenwerking op Voorne-Putten is juist gebaseerd op gezamenlijke ambities en mogelijkheden.

De gemeenteraad keurde de gebiedsvisie ondanks nog twee andere wijzigingsvoorstellen wel goed. Tegenstemmen, zoals Partij Westvoorne, ging D66 te ver. Wim Hartog pleitte voor een inhoudelijke discussie over het document. ‘Anders wordt er nooit wat vastgesteld. Wordt door het afwijzen de discussie tussen de gemeenten beter?’ VVD-fractievoorzitter Ruud Dukker denkt bovendien dat de vijf gemeenten met een gezamenlijke visie sterker naar de Provincie toe staan.

De stuurgroep Voorne-Putten, bestaande uit burgemeesters en één wethouder per gemeente, bekijkt hoe om te gaan met de wijzigingen van Westvoorne.