Brielle heeft nu ook coalitie

Brielle heeft als laatste gemeente op Voorne een nieuw dagelijks bestuur. De coalitiepartijen VVD, CDA en D66 gaan na weken onderhandelen vooral op de oude voet verder.

Zelfs de portefeuilleverdeling tussen de wethouders van de drie partijen blijft hetzelfde. De VVD houdt de belangrijke post Ruimtelijke Ordening, het CDA zet Wilbert Borgonjen op Welzijn en D66 Dick Verbeek op Financiën. ‘Alleen André Schoon is nieuw,’ grapt het nieuwe dagelijks bestuur. De opvolger van VVD-wethouder Klaas Schipper heeft wel een verklaring voor de ingeslagen weg. ‘Natuurlijk is het niet zo gek. We hebben altijd goed samengewerkt en veel dezelfde ideeën,’ aldus Schoon. Eerder gaven de partijen en de PvdA aan niet te willen samenwerken met de SP, na de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in de geuzenstad.

Toch worden de komende vier jaar anders dan de vorige. Grote projecten als de verhuizing  en uitbreiding van de basisscholen en middelbare scholen, de aanleg van het sportpark, de heropening van het museum en de bouw van een accommodatie in Vierpolders zijn bijna of helemaal af. De gemeente moet dat hoge voorzieningenniveau zien vast te houden. ‘Nu krijgen we de decentralisaties,’ benadrukt wethouder Borgonjen. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Borgonjen wil vooralsnog de zorg financieren met de middelen vanuit het Rijk en nog geen beroep doen op de aanzienlijke Brielse reserves. ‘We moeten met elkaar keuzes gaan maken.’ Het vraagt bovendien om nog meer inzet van de bevolking. De gemeente wil bovendien samenwerken met zorgpartners om te kijken waar winst kan worden behaald.

Ook de oppositiepartijen SP en PvdA mochten hun mening geven over het coalitieakkoord. ‘Kleine onderdelen hebben we overgenomen en over andere gaan we nadenken,’ meldt Schoon.

Dinsdag 27 mei worden de drie wethouders geïnstalleerd.