Brielle vreest herindeling

Brielle – De gemeenteraad van Brielle vreest gemeentelijke herindeling. Het onderhandelaarsakkoord tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt dit in de hand.

Het kabinet wil verschillende taken, waaronder de Wajong, Jeugdzorg en AWBZ, overhevelen naar de gemeenten. Er zijn vorige maand met vertegenwoordigers van de VNG principeafspraken gemaakt. ‘Dit is zonder voldoende bijbehorend budget onaanvaardbaar’’, stelde raadslid Diana van Bennekom (SP) tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering.

Deze veranderingen treffen niet alleen de zwakkeren in de samenleving, maar uiteindelijk misschien ook de gemeenten zelf. De Groningse hoogleraar Staatsrecht Douwe Jan Elzinga schreef onlangs in het magazine Binnenlands Bestuur dat ‘wat linksom niet lukte, de VNG-top nu kennelijk rechtsom probeert.’ Zij wilden eerder over gaan tot de vorming van slechts 50 tot 100 gemeenten in Nederland. Dit leidde tot de nodige kritiek van de gemeentelijke achterban. Door de organisatiedruk zullen tientallen kleine gemeenten volgens Elzinga door het akkoord toch het loodje leggen.

‘Laten we VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma terug naar de onderhandelingstafel sturen’, concludeerde Van Bennekom. Burgemeester Betty van Viegen verzocht de politieke partijen de motie van de SP, PvdA en OLP voorlopig neer te leggen. Zij bespreken het akkoord op dinsdag 24 mei in de commissie BZM.  De gemeenten moeten tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 8 juni over hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden stemmen.