Bulldozer is geen optie: Dorpskerk Rockanje moet behouden blijven!

Soms wordt haar gevraagd waarom ze er niet gewoonweg de bulldozer doorheen laten halen. Mevr. Van Erkel kan deze uitspraak absoluut niet aanhoren. Vooral niet meer nu andere oude gebouwen in het dorp, zoals de Dreef en Walesteyn, recentelijk zijn afgebroken. ‘We moeten zorgen dat we dit monument voor Rockanje behouden’, benadrukt deze gepassioneerde kerkrentmeester.

Het uit ongeveer 1496 daterende Rijksmonument wordt de komende zes jaar grondig gerestaureerd. Op woensdag 9 januari is met het weghalen van het Oeckelen orgel een belangrijke eerste stap daartoe gezet. In 2004 is al toestemming voor de restauratie hiervan verkregen, maar pas dit jaar kwam het eerste gedeelte van de subsidie los. ‘Tjonge, jonge, als ik hoor wat een prijzen daarmee gemoeid gaan’, verzucht kerkrentmeester dhr. Looren de Jong. ‘Het zit echter mechanisch perfect in elkaar. Als je ziet hoe alles tegenwoordig wordt gebouwd is dit nog echt vakmanschap. Daardoor is het heel moeilijk om te restaureren. Ik heb dan ook veel waardering voor de orgelbouwers’. Voor het eerst zal het orgel van Groningse makelij van de Nederlands Hervormde kerk gerestaureerd worden. Al sinds lange tijd komt de daarvoor uit het Gelderse Heerde afkomstige aangestelde firma voor een jaarlijkse stembeurt naar Rockanje. ‘Je bouwt hierdoor als het ware een soort van orgelrelatie met hen op’, legt mevr. Van Erkel de keuze voor dit ver weg gelegen bedrijf uit.
Oorspronkelijk was alleen restauratie van het orgel de bedoeling, maar onverwacht was een grotere opknapbeurt van de kerk noodzakelijk. In november 2002 stortte vlak voor aanvang van de dienst tien vierkante meter kalk naar beneden. Een enorme stofwolk maakte zich van de ruimte meester. Mevr. Van Erkel zal dit indrukwekkende moment nooit van haar leven meer vergeten. ‘Altijd als het hard waait, zoals van de week, komt dat gevoel weer terug’. Later bleek dat er meer slechte stukken in het plafond zaten. Er moest vervolgens een houten beschermingslaag worden aangebracht. In de tussenliggende periode weken de kerkgangers uit naar de naastgelegen basisschool Baron de Vos van Steenwijk.
Het leiendak is enkele jaren geleden nog opgeknapt, maar ook andere onderdelen van ‘de Dorpskerk’ van Rockanje zijn in slechte toestand geraakt. ‘Vele jaren heeft er geen grote restauratie plaatsgevonden. Daarvan worden nu de consequenties ondervonden. De schade uit het verleden moet worden opgeknapt’, vertelt dhr. Looren de Jong. Een groot probleem is dat het gebouw 40 cm is weggezakt. Ironisch genoeg is de grond door de funderingspalen van het nieuwe dorpscentrum, dat het zicht op de kerk grotendeels ontneemt, naar alle waarschijnlijkheid vaster geworden. Dit heeft de verzakkingsproblemen kunnen verminderen.
In 2008 zullen achtereenvolgens het orgel, het plafond en de banken worden gerestaureerd. De betrokken Rijksinstanties observeren dit proces nauwlettend. Daarna wordt een zesjarenplan opgemaakt voor verdere restauratie, hetgeen afhankelijk is van de financiële mogelijkheden. Eerst zal het gebouw uit de vijftiende van binnen en daarna van buiten geheel onder handen worden genomen. Het feit dat de grote restauratie dit jaar al begint is te danken aan de inkomsten van ‘de Snuffelloods’. De overige subsidie voor het oudste gebouw van Rockanje zou namelijk pas in 2011 zijn losgekomen. Een nadeel daarvan was dat de opknapbeurt van het Oeckelen orgel dan voor niets zou zijn geweest. ‘Ook mensen die niet naar de kerk gaan kunnen van het gebouw houden. Heel het dorp draagt op deze manier een steentje bij’, aldus mevr. Van Erkel over het belang van deze extra inkomstenbron. Bovendien kunnen liefhebbers van het Rijksmonument een ‘Vriend van de Dorpskerk’ worden of een eenmalige bijdrage leveren. Er is daarvoor een speciale rekening geopend, die losstaat van andere kerkelijke activiteiten. Het geld dat buiten de rijkssubsidie binnenkomt is dringend nodig ‘voordat de bulldozer er echt in moet’.
Binnenkort zal mevr. Van Erkel door dhr. Klootwijk uit Rockanje worden opgevolgd als kerkrentmeester, maar zij blijft zich voorlopig vol enthousiasme inzetten voor de restauratie van ‘de Dorpskerk’. De kerkdiensten zullen naar verwachting tot 1 augustus 2008 worden voortgezet in het Muziekcentrum aan het Kolpapad.

‘De Snuffelloods’, Kerkweg 16, Moolhoek Rockanje. Iedere derde zaterdag van de maand geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur. Afgeven van goederen en oud papier iedere woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. ‘Vrienden van het Beeldbepalend Dorpsgezicht’, Postbus 617, 3235 ZJ Rockanje. Voor meer informatie: 06-21484928