‘Bungalowpark voor Rockanje, kuuroord voor Oostvoorne, ijsbaan voor Tinte’

Op de Drenkeling in Rockanje moet over een paar jaar een Landal-achtig bungalowpark staan om heel het jaar door toeristen naar de badplaats te trekken. In het naastgelegen Oostvoorne kunnen toeristen overnachten in een kuuroord met verblijfsaccommodatie.

Dit zijn slechts twee van de vele ideeën in de Toekomstvisie van de Partij Westvoorne voor de gemeente Westvoorne: het ‘Landschapspark Westvoorne’. Hierin gaat de grootste oppositiepartij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in op maatschappelijke en landschappelijke ontwikkelingen en geeft antwoorden hierop. Zo moet het gemeentebestuur inspelen op de mogelijkheden van leegstaande gebouwen en die moeten aanbieden aan kunstenaars en ondernemers. ‘Zo heeft Westvoorne jonge, ondernemende mensen iets te bieden.’

Een belangrijk onderdeel van de visie is het medegebruik van het agrarisch gebied vanuit het ‘Texel model’. De overgebleven boeren worden deels natuurbeheerders. Ze mogen hun bedrijf ontwikkelen in ruil voor de openstelling van hun terrein met houtwallen en natuurlijke wandel-, fiets-, en ruiterpaden. Scholen moeten rondleidingen door het bedrijf kunnen krijgen. Deze gemeente is ook nog eens bij uitstek geschikt voor ‘kamperen bij de boer’. ‘Alles staat en valt natuurlijk wel met de medewerking van de agrariërs,’ beaamt fractievoorzitter Emma van Blom.

Voor Tinte heeft de partij een andere publiekstrekker in gedachten: een ijsbaan à la Biddinghuizen. De energie wordt opgewekt door restwarmte van de kassen. ‘In de zomer kunnen we daarop skaten,’ aldus Van Blom.  De partij wil ook rekening houden met mensen met een lichamelijke beperking. Oostvoorne heeft al een mountainbikebaan, maar nog geen rollator-of scootmobielbaan.

Partij Westvoorne ziet mogelijkheden om met particulier en publiek geld te investeren in Westvoorne. De partij denkt dan aan de compensatiegelden voor de Tweede Maasvlakte.