Burgemeester De Jong: ‘ook trots en vertrouwen in 2009’

‘Met trots en vertrouwen komen we verder’, stelde burgemeester De Jong aan het begin van zijn nieuwjaarstoespraak op dinsdag 6 januari in de stampvolle raadszaal van het gemeentehuis te Rockanje. Daarom heeft hij net als precies een jaar geleden, geheel tegen de gewoonte in, dit thema gekozen.

Visie Westvoorne in 2009: ‘interactieve besluitvorming’
Vertrouwen moet een essentieel kenmerk van de nieuwe visie voor Westvoorne worden, die medio zomer af zal zijn. De eerste helft van 2009 staat dan ook in het teken hiervan. Voor de vaststelling zal er sprake zijn van interactieve besluitvorming, zoals bijvoorbeeld eerder gedaan bij de wijkveiligheidsplannen. ‘Belangrijk is dat de visie op een wijze tot stand komt dat er draagvlak voor is in de samenleving, bij burgers, ondernemers en instellingen en dat er breed draagvlak is binnen de politiek’, aldus de burgermeester. ‘Het zal altijd zo blijven dat niet ieder individu zich in een eindresultaat zal kunnen vinden. Ook bij interactieve beleidsvorming zullen tegenstelling tussen verschillende belangen blijven’. Hij vervolgde: ‘het is vooral bedoeld om de kwaliteit van de besluitvorming te verhogen door gebruik te maken van de expertise die er is in de samenleving’. ‘Een welkom onderzoek dat we gaan gebruiken in ons proces om tot de visie te komen’ vond De Jong het rapport van het Economisch Platform over de visie op Westvoorne. ‘Het is een voorbeeld van vertrouwen geweest tussen ondernemers en gemeente in 2008’.

Projecten: ‘in 2008 besluit en in 2009 uitvoering’
‘2008 Was het jaar van het glasbesluit voor Tinte. 2009 Wordt het jaar van de start van de uitvoering. Het is belangrijk dat het besluit er is, want we weten waar we aan toe zijn voor de komende jaren. Dat het proces intensief en enerverend geweest is, is een understatement. Het is wel goed nog eens goed te kijken wat we er van kunnen leren’, zo omschreef burgemeester De Jong één van de projecten die ook dit jaar hoogstwaarschijnlijk de politieke agenda zullen gaan bepalen. Vorig jaar stond naar zijn mening eveneens in het teken van gemeentelijke samenwerking. ‘Enkelen zien dat als een moetje om herindeling tegen te gaan, ik zie het als een kwaliteitsverbetering voor onze burger. Lokaal doen wat lokaal moet, regionaal wat regionaal beter kan. In 2009 zullen we het proces een stap verder moeten brengen’. Er gaat een convenant gesloten worden dat aanstuurt op een tweede verbinding tussen Voorne-Putten en het Westland (tussen A15 en A20).
De burgemeester vermeldde dat aankomend jaar bovendien de ontwikkeling van ‘de Drenkeling’ en ‘de Noordrand’ in Rockanje ‘in de steigers’ gezet zal worden. ‘’De Noordrand’ is o.a. van belang voor de versterking van het winkelaanbod en bij ‘de Drenkeling’ zal het interessant worden of het mogelijk is in het kader van duurzaamheid het woningaanbod voor Rockanje te versterken’.

Trotse burgemeester Westvoorne: ‘vanwege alles wat we doen en presteren’
‘Ik denk dat u mij inmiddels genoeg kent om mij toe te vertrouwen dat ik met trots burgemeester van deze gemeente ben’, besloot De Jong zijn nieuwjaarstoespraak in de mooi versierde raadszaal. ‘Vanwege alles wat we doen en wat hier gepresteerd wordt. Vanwege de vele mooie evenementen, waarbij we ook in 2009 het evenwicht tussen fijn wonen in Westvoorne en de evenementen zullen bewaren’.