Burgemeester geeft Tupperware party

Om ouders van kinderen in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar bewust te maken van het gebruik van drugs, alcohol, roken en gokken onder deze bevolkingsgroep heeft bij burgemeester De Jong thuis aan de Zeeweg in Rockanje op maandag 28 januari een informatieavond plaatsgevonden.


Naast uitleg over de betreffende onderwerpen door een deskundige moesten de uitgenodigde raads- en commissieleden een lijst met zeventien vragen invullen.
Voorlichting aan huis om mensen bewust te maken van de problematiek in de drie dorpen is één van de middelen die wordt genoemd in het wijkveiligheidsplan. De bijeenkomst kan worden getypeerd als de bekende ‘Tupperware party’. Het is uiteindelijk dan ook de bedoeling dat er een sneeuwbaleffect optreedt en in de gemeente Westvoorne op deze manier meer mensen worden geïnformeerd over drugs, alcohol, roken en gokken onder kinderen en jongeren.