Centrum voor Jeugd en Gezin Westvoorne geopend

Wethouder Nico Groenewegen (CDA) en zijn charmante assistentes Charlotte (9) en Claire (7) Werner openden op woensdag 14 september het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Westvoorne.  Nu kunnen kinderen en jongeren tot en met 23 en hun ouders of verzorgers voor al hun vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien in het woon-zorgcomplex Stuifakkers terecht.

In het CJG werken het consultatiebureau, de schoolarts, het opvoedbureau, het algemeen maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening samen. Zij hebben weer contacten met huisartsen, verloskundigen, de kraamzorg, leerkrachten en het jongerenwerk. ‘We willen problemen en probleempjes vroeg signaleren, zodat we grote problemen voorkomen,’ aldus wethouder Groenewegen.

Ook professionals zijn in het centrale punt in Stuifakkers welkom. CJG-coördinator Fraukje Harder: ‘stel je bent een juf of meester van groep zeven of acht. Je hebt kinderen die straks naar het voortgezet onderwijs gaan en vraagt je af of die wel weerbaar genoeg zijn.  Dan kan je hier je vragen stellen.’ Buurgemeenten Brielle en Hellevoetsluis hebben al een CJG.

Het CJG Westvoorne heeft geen balie. Voor een bezoek kan het beste een afspraak worden gemaakt via: 0181 – 326539 of info@cjgwestvoorne.nl