Coalitie dwingt Emma van Blom op te stappen: ‘excuses aanbieden is te weinig’

De coalitie dwingt Partij Westvoorne (PW) publiekelijk excuses aan te bieden voor hun beschuldigingen aan het adres van wethouder Ies Klok (D66) en zijn partner Jacqueline van Hoey Smith. Uit het BING onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.

Door deze ‘grove schending van fatsoensnormen’ zou het Emma van Blom ook sieren haar politieke lot aan de strandhuisjeszaak te verbinden. PW maakt noch excuses noch stapt hun fractievoorzitter op.

Functie neerleggen
De oppositiepartijen PW en PvdA zijn blij dat het onderzoek aantoont dat er geen sprake is van belangenverstrengeling of de schijn daarvan. De coalitiepartijen VVD, GBW, CDA en D66 vinden dat PW daarom publiekelijk excuses moet aanbieden aan de wethouder en zijn partner. Ook moet hun fractievoorzitter haar functie neerleggen. Emma van Blom veroordeelde Klok in de media van belangenverstrengeling op basis van veronderstellingen, zonder dat zij daar concrete bewijzen voor had. Hij zou een persoonlijk belang bij de komst van de strandhuisjes hebben, omdat zijn schoonfamilie servituten op het strand zou bezitten. Zij maakte deze verwijten terwijl het intern onderzoek van de gemeente naar de servituten nog liep. Dit onderzoek wees overigens ook uit dat de wethouder geen persoonlijke belangen heeft.

Politiek gewin
Fractievoorzitter Wim Hartog (D66) gaf tijdens de extra raadsvergadering aan dat het PW niet ‘om de inhoud’ ging, maar slechts ‘op het beschadigen van personen’ uit was. Hij nam de PvdA de ‘olie op het vuur gooien’ bovendien kwalijk. Voor de VVD was de uitkomst van BING ‘niet verrassend’. Het intern onderzoek gaf immers al aan dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. ‘Door middel van leugens probeert zij politiek gewin te halen over de rug van Klok en zijn partner,’ stelde fractievoorzitter Ruud Dukker klip en klaar. ‘Hoe kan je samenwerken met een partij die niet te vertrouwen is? Achteraf gezien heeft de VVD vorig jaar goed doorgehad welk vlees zij in de kuip had met de formatiebesprekingen.’

Een doodzonde
Bert Heijndijk verklaarde op emotionele wijze dat ‘heel politiek Westvoorne eraan kapot gaat nu PW personen doelbewust beschadigt’. ‘Wie wordt hun volgende slachtoffer? Ga eens besturen in plaats van allerlei beweringen de wereld in te brengen,’ gaf de fractievoorzitter van GBW de oppositiepartij mee. ‘Een doodzonde’ noemde de nieuwe fractievoorzitter van het CDA, Ebco Vriend de beschuldigingen van Van Blom, omdat ‘niemand schuldig is totdat de schuld is aangetoond’. Hij vroeg als eerste van de vier coalitiepartijen de PW publiekelijk excuses aan Ies Klok en Jacqueline van Hoey Smith aan te bieden. Vriend verzocht direct daarna de fractievoorzitter haar functie uit zichzelf neer te leggen. ‘Zij heeft immers leiding gegeven en was het politieke boegbeeld in deze.’

Tegengestelde berichten
Emma van Blom gaf geen gehoor aan het verzoek van de coalitie. De tegengestelde berichten over de servituten – ‘ik weet het niet’, ‘mijn partner heeft die’, ‘die rusten niet op het strand’ – waren voor haar de reden om vraagtekens bij het hele gebeuren te plaatsen. Het gaf haar het gevoel dat ‘er iets niet klopte.’ Met de kennis van nu had zij precies hetzelfde gedaan. Het is de taak van een raadslid om duidelijkheid te scheppen in een onduidelijke situatie. De fractie van PW staat nog steeds achter Van Blom. ‘We kunnen allemaal een voorbeeld aan haar nemen. Ze heeft zo veel dossierkennis. Het zou een heel groot gemis zijn voor de Westvoornse politiek,’ aldus raadslid Alice Vermeer.

Ernstig beschadigd
De raadsleden van de coalitiepartijen reageerden verbijsterd op de reactie van PW. Een felle Janneke Krajenbrink (VVD): ‘u blijft zich verschuilen en biedt niet uw verontschuldigingen aan. Echt schandalig.’ ‘U heeft in het interview met TV Rijnmond mevrouw Van Hoey Smith ernstig beschadigd. Dat u die woorden niet terugneemt en die mevrouw geen excuses aanbiedt neem ik u erg kwalijk,’ zo deed Bert Heijndijk er nog eens een schepje bovenop.
De resolute weigering was voor Ebco Vriend het moment om een motie van ‘bedenkelijkheid’ in te dienen. Als de excuses en het opstappen niet vrijwillig kwamen dan moest het maar gedwongen. Deze motie was voor PvdA-fractievoorzitter Gerrit Bussink ‘geen motie, maar emotie’ en voor Van Blom ‘te zot voor woorden’.

Goed nieuws
Emma van Blom vindt dat het onderzoek in ieder geval meer duidelijkheid schept. Natuurmonumenten blijkt toe te zien op de bescherming en bebouwing op het strand. ‘Goed nieuws voor allen die de komst van de strandhuisjes niet zo leuk vinden.’ Zij vermoedt dat er meer bewakers van de servituten zijn. ‘Is het niet verstandiger wethouder Klok van de portefeuille Recreatie af te halen of betrokken onderdelen over te hevelen naar één van de andere wethouders?,’ suggereerde Bussink. Burgemeester Peter de Jong antwoordde dat er geen andere portefeuille-indeling komt, omdat wordt voldaan aan de gemeentewet en gedragscode integriteit. Ook vanuit de eerdere besluitvorming voor de paviljoens is de handelwijze van het college van B en W verdedigbaar.

Herstel vertrouwen
De burgemeester verklaarde namens het College blij te zijn dat de naam van collega Klok en zijn partner met de conclusies van BING is gezuiverd. ‘We zien hun rapport als een mogelijkheid tot herstel van vertrouwen.’ Ook trekt het College er lering uit. BING verwijt het dagelijks bestuur het gebrek aan een zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming. De servituten zouden volgens de burgemeester wel later aan de orde zijn gekomen; als de concrete plannen er lagen en bij het eventuele gebruik van de wijzigingsbevoegdheid voor de strandhuisjes. Mogelijk brengt het dagelijks bestuur de servituten en erfdienstbaarheden bij toekomstige plannen wel eerder in kaart.
Voor de coalitie ging het deze avond niet over de besluitvorming. Of de strandhuisjes er wel of niet mogen komen, komt een andere keer aan de orde. Het ging hen er nu om dat de beschuldigingen van PW ‘te lichtzinnig, te voorbarig en te snel via de media zijn geuit’.

Door de afwezigheid van raadslid Piet Beukelman (CDA) was de uitkomst van de motie zeven voor en zeven tegen. Gisteren – dinsdag 1 november – is er nogmaals gestemd. De uitslag was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.