Coalitie PW, VVD en D66

Partij Westvoorne, VVD en D66 bespreken hoe een coalitie tussen de drie partijen inhoudelijk mogelijk is.

Na de verkiezingen van 19 maart heeft informateur Kees Jurgens (oud-wethouder van Hellevoetsluis) de mogelijkheden voor een werkbare, stabiele en vruchtbare coalitie met Partij Westvoorne, als grootste partij in de Westvoornse raad, onderzocht. Hij concludeerde dat dit het beste kan met VVD en D66. De lokaal-liberale variant. Maar wel onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden liggen in de sfeer van het maken van goede afspraken in het coalitieprogramma op het terrein van: de wijze van besturen, verhoudingen in de gemeenteraad, informatie- en besluitvormingsprocessen, het dualisme, kwaliteit van bestuur en gedragscode gemeenteraadsleden. Partij Westvoorne, VVD en D66 kunnen zich hierin vinden en geven nu de coalitie verder vorm.