Coalitiebreuk

De coalitie in Westvoorne is na ruim één jaar geklapt. Partij Westvoorne zegt het vertrouwen op in coalitiepartner VVD en haar wethouder Jan van Rij.

Fractievoorzitter Emma van Blom (PW) spreekt van een ‘totaal verziekte werksfeer’. De aanvallen van de VVD op leden van haar fractie waren zeer persoonlijk en beschadigend van aard.  ‘Er was totaal geen ruimte meer om een inhoudelijk gesprek te voeren,’ stelt ze. Ook stuurde de gewezen partner volgens haar aan op een gemeentelijke herindeling. ‘Steeds werden besluiten door de VVD, zoals de uitbesteding van de buitendienst, de verzelfstandiging van het woonbedrijf en het samenwerkingsverband Voortaan Voorne, vanuit dat kader beoordeeld. Alsof Westvoorne als zelfstandige gemeente, al niet meer bestaat.’ Partij Westvoorne voert nu gesprekken over een nieuwe coalitie met Gemeentebelangen Westvoorne. ‘We willen een lokale agenda neerleggen.’

Wethouder Jan van Rij (VVD) noemt me de ontstane situatie ‘treurig’.  Hij geeft aan dat er één directe aanleiding voor de breuk is. ‘Twee maanden geleden is er binnen de coalitie een heftige discussie over een intern incident bij Partij Westvoorne geweest. We hebben toen een scherpe brief aan de verantwoordelijk wethouder van Partij Westvoorne gestuurd en dachten er intussen uit te zijn.’ Van Rij is geenszins  van plan uit zichzelf op te stappen. ‘Ik sta voor mijn werk. Niemand kan me aanpakken op manipulatie of wanbeleid.’

Van Blom geeft aan dat de andere coalitiepartner, D66, niet schuldig is aan de breuk. Al vindt ze het jammer dat die niet eerder een bemiddelende rol op zich heeft genomen. D66-wethouder Erik Mulder vindt de ontstane situatie voor zijn partij ‘beroerd’. ‘Het gaat nu niet om je eigen presteren.’ Hij wijst op het feit dat een eventuele coalitie tussen Partij Westvoorne en Gemeentebelangen Westvoorne al een ruime meerderheid heeft, negen van de vijftien raadzetels. ‘Wat zou D66 met één zetel hierbij van toegevoegde waarde zijn? Wil je er als landelijke partij nog bij?’

Dinsdagavond is de coalitiebreuk tijdens de raadsvergadering aan de orde geweest. De uitkomst was niet bekend.