Commissaris Franssen kritisch op Westvoorne

De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland bezocht afgelopen donderdag Westvoorne. Hij ontmoette achter gesloten deuren het gemeentebestuur. Jan Franssen uitte na afloop zijn kritiek.

Juist de gemeenteraad is voor de commissaris een zorgenkindje

 

Meeste brieven

De meeste e-mails en brieven die bij de commissaris in Den Haag belanden komen uit de gemeente Westvoorne. Jan Franssen concludeert dat er onder de bevolking blijkbaar een diepe onvrede bestaat over de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Westvoornaars gaan ook ver om hun gelijk  te krijgen. Tot aan de Raad van State toe. Franssen vermoedt dat deels een gevolg is van de bevolkingssamenstelling. In Westvoorne wonen relatief veel hoogopgeleide, niet-onbemiddelde mensen. De burgemeester begrijpt wel waarom de brieven uitgerekend bij hem belanden. ‘Burgers denken dat de commissaris een soort van bovenburgemeester is, maar dat is hij niet. Hij kan de situatie niet veranderen. Dat kan alleen de gemeenteraad zelf.’

Zorgelijke ontwikkeling

Juist de gemeenteraad is voor de commissaris een zorgenkindje. Hij constateert dat het politieke klimaat in Westvoorne de afgelopen jaren erg is verhard. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. ‘Burgers waarderen ruziënde politici niet,’ geeft Jan Franssen klip en klaar aan. De gemeenteraad moet dan ook werken aan de onderlinge verhoudingen. Peter de Jong sprak al in zijn nieuwjaarstoespraak 2012 over het verbeteren van de sfeer in de gemeenteraad. Hij benadrukt dat een goede samenwerking tussen de politieke partijen bovendien de bestuurkracht van Westvoorne ten goede komt. ‘We moeten met elkaar voor de gemeente gaan. Respect hebben voor personen en voor elkaars verschillen.’

Nieuw Kabinet

De samenwerking op Voorne-Putten kwam in Rockanje aan de orde. Die is ten opzichte van een aantal jaren geleden verbeterd, maar kan veel beter. De commissaris benadrukte dat het eiland zich echt meer onderscheidend zal moeten opstellen. Peter de Jong viel het donderdagmiddag op dat een groot deel van het maatschappelijk middenveld die mening deelt. Vooral de ondernemers en de toeristisch recreatieve sector hebben baat bij een sterk Voorne-Putten. Of dit gebied in de toekomst bestaat uit minder gemeenten valt zeker niet uit te sluiten. ‘Gemeentelijke herindeling hangt ook af van het nieuwe Kabinet. Het vorige had het standpunt dat schaalvergroting van onderop moest komen,’ aldus de burgemeester.

Jonger en vrouwelijker

Jan Franssen vindt bovendien dat Westvoorne een behoorlijk vergrijsde en mannelijke gemeenteraad heeft. Hij ziet graag dat jonge mensen en vrouwen zich aanmelden voor een politieke loopbaan. Burgemeester Peter de Jong (50) geeft aan dat de samenstelling er in ieder geval al op is vooruitgegaan. ‘In de vorige raadsperiode was ik nog de jongste.’

Maatschappelijke middenveld

Ook vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld mochten hun zegje doen in het gemeentehuis in Rockanje.  Zo waren de VVV, TOPVoorne, Catharina Stichting, Ondernemers Platform Westvoorne, Houd Rockanje Laag en LTO aanwezig. ‘Ik heb mijn zegje gedaan over de Groenservice Zuid-Holland (GZH). Franssen luisterde vooral, maar ik zag dat zijn assistent zich rot schreef,’ aldus TOPVoorne secretaris Suze de Vries. De nieuwe directeur van de Catharina Stichting, Nic Heijlands, pleitte voor een samenwerking tussen de gemeenten Brielle en Westvoorne op het gebied van de WMO. Met zijn organisatie als uitvoerende partner.