Controleer in burger

Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil mogelijk de gemeentelijke toezichthouders in burger inzetten voor het hondenpoepbeleid. Een ‘onzichtbare controleur’ moet de pakkans van overtreders vergroten.

Veel inwoners van Westvoorne ergeren zich aan hondenpoep. De gemeente legt in het nieuwe hondenpoepbeleid de nadruk op handhaving en toezicht. Gemeentelijke toezichthouders handhaven binnen de bebouwde kom op de aanlijning van de hond, de opruimplicht van hondenpoep en het bij zich hebben van een opruimschep of -zakje. In de praktijk blijft het moeilijk om baasjes op heterdaad te betrappen. De toezichthouders zijn duidelijk zichtbaar in uniform. Inwoners vragen daarom om een vorm van handhaving waarbij ze niet herkenbaar gekleed zijn.

De politiek partijen voelen weinig voor het voorstel. ‘Dit gaat veel te ver,’ aldus PvdA’er Wilma van Vliet. Burgemeester Peter de Jong stelt dat in burger gekleed gaan ook bij de politie gebruikelijk is.