De Economische Monitor Voorne-Putten

De Economische Monitor Voorne-Putten toont de belangrijkste en meest recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten.

 

Afname inwonersaantal

In bijna alle gemeenten op Voorne-Putten was er in 2010 een afname van het inwonersaantal ten opzichte van 2009. Alleen in de gemeente Brielle is er sinds 2008 sprake van een lichte bevolkingsgroei. Het bevolkingsaantal op Voorne-Putten bedroeg 1 januari 2011 154.357 personen, tegenover 154.372 op 1 januari 2010. Landelijk is het aantal inwoners juist met 0,7 procent gestegen.

 

Bedrijfsvestigingen en banen

In de periode 2006-2010 is het aantal bedrijfsvestigingen op Voorne-Putten jaarlijks gestegen. In 2010 zijn er 5.512 bedrijfsvestigingen, 07 procent meer dan in 2009. In 2009 was er nog een groei van 5 procent. Het aantal banen is in 2010 licht afgenomen van 40.413 naar 40.337. In vergelijking met de landelijk is de werkgelegenheidsafname op Voorne-Putten in 2010 minder sterk. Voorne-Putten heeft relatief weinig banen inde industrie en zakelijke dienstverlening. De sectoren bouw, handel, vervoer, communicatie en overige dienstverlening zijn echter weer sterk vertegenwoordigd.

 

Werkelozen

Het aantal werkelozen schommelde in 2010 op Voorne-Putten rond de 3500. Hiermee komt het aantal onder het werkloosheidsniveau van eind 2009, 3.627. Het aantal laag opgeleide werklozen is gedaald, terwijl het aantal middelbaar en hoog opgeleide werklozen is gestegen. Zowel het aantal banen en de werkeloosheid is afgenomen.

 

Pendel

Ruim eenderde van de beroepsbevolking heeft een baan op Voorne-Putten zelf. Meer dan eenderde reist voor zijn of haar werk naar Rotterdam. Het ersterende deel is elders in Zuid_holland werkzaam (19procent) of elders in Nederland. Ongeveer 30 Procent van de banen op het eialdn wordt niet door inwoners van Voorne-Putten vervuld.

 

Winkels

Op 1 januari 2011 stonden er op Voorne-Putten 88 winkelpanden leeg. Hiemee zijn de leegstandcijfers identiek aan vroig jaar. Over een langere periode is hier het leegstandpercentage afgenomen, terwijl het landelijk duidelijk is toegenomen in de periode 2004-20011. Het eiland heeft 857 winkels. Op 1 januari 2011 stond vijftien procent van de kantoorpanden leeg. Landelijk ligt dit iets lager (13,9 procent).