De nieuwe Brielse Mare

Deze week zal de Brielse Mare weer te verkrijgen zijn. Het intussen bekende, geschiedkundige, tijdschrift dat uitgegeven wordt door De Vrienden van Historisch Museum Den Briel.

De Brielse Mare komt twee maal per jaar uit en kenmerkt zich door heel lezenswaardige artikelen over verleden, heden en (nu en dan) toekomst van de vestingstad Brielle en ommelanden.

Déze Brielse Mare heeft als hoofdonderwerpen Het Onderwijs te Brielle en het Museum, onlangs geheel in een nieuw jasje gestoken. Onder de nieuwe naam “De Tachtig jarige Oorlog, Historisch Museum Den Briel” werd het op 31 maart dit jaar door Koningin Beatrix officieel geopend.

ONDERWIJS

Van de hand van Ide Kuyper, oud docent geschiedenis en  rector van het Maerlant College, en Felix Keller, hoofdredacteur van de Brielse Mare, zijn twee artikelen opgenomen. Allebei  over het onderwijs en dan met name op de voormalige Gemeente – en later Rijks HBS, het weer latere Maerlant College. Zij nemen de lezer mee door de tijd. Van de late middeleeuwen met de “Latijnse School” tot het heden met het nieuwe schoolgebouw aan de Hossebosdijk.  De beroemdste leerling van de Latijnse School was wel Angelus Merula (1482-1557), de Brielse kindervriend die als “ketter” veroordeeld werd tot de brandstapel.

MUSEUM

Het museum in Brielle heeft een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Zelfs de naam is aangepast. Na een verbouwing van zo’n vijf maanden werd het museum op 31 maart dit jaar door Koningin Beatrix officieel geopend. Ter gelegenheid van de heropening heeft Marijke Holtrop, hoofd van het museum een mooi en fraai geïllustreerd boek geschreven met de titel “Honderd jaar verzamelen; Historisch Museum Den Briel 1912 -2012.

 Het museum is nu verdeeld in thema’s. Uiteraard staat Brielle nog steeds centraal, waarbij veel aandacht is besteed aan de geschiedenis die de aanleiding gaf tot de bevrijding van Den Briel. Door ruimschoots gebruik te maken van audiovisuele middelen is de aantrekkelijkheid van de expositie  erg verbeterd. Een bezoek aan het museum is dan ook een aanrader!

Brielse haven

Op het artikel in de Brielse Mare van april dit jaar over “Brielle als handelshaven”, is zoveel respons en aanvullende informatie gekomen dat de redactie dit niet aan de lezers wil onthouden. Nog meer reacties zijn van harte welkom en kunnen weer dienen voor nader historisch onderzoek.

WATERSNOODRAMP

Hoewel de watersnoodramp van februari 1953 over het algemeen goed is gedocumenteerd blijkt lang niet alle informatie te kloppen. De heer J.W. Boehmer doet onderzoek naar de krachten die dijkdoorbraken veroorzaken.

 Oproep: Zijn er lezers die zelf een dijkdoorbraak hebben meegemaakt of die betrokken zijn geweest bij het behoud van de Brielse Maasdam? Het gaat vooral om de dijk, juiste plaats en het tijdsstip waarop de dijk het begaf.

 

VERDER

Het artikel over de oorsprong van de “Kalknacht” uit de vorige Brielse Mare heeft helaas niet geleid tot een oplossing van dit raadsel.

Wie een bijdrage kan leveren verzoeken we vriendelijk contact op te nemen met het redactiesecretariaat, p/a Fré Eggens, telefoon 0181 – 415620 of e-mail: fteggens@online.nl

Zie ook: www.vriendenmuseumdenbriel.nl