‘Den Briel’ op weg naar nieuwe thuishaven Istanbul

Het stoomschip Rosalie uit 1873 is op weg naar een museum in Istanbul. Een stuk Hollands cultureel varend erfgoed verdwijnt zo ‘voorgoed’ naar Turkije.

Het Brielse PvdA-raadslid Yvonne de Groot is teleurgesteld. Samen met andere Briellenaren deed zij, toen de Rosalie al was verkocht, een laatste poging het schip voor haar stad te behouden. De Rosalie heeft een historische band met de geuzenstad. Het stoomschip dat vroeger voer onder de naam ss Den Briel is ooit in opdracht van de marine gebouwd. In 1922 vervoerde het koningin Wilhelmina en haar voltallige familie tijdens het 1-aprilfeest.

Volgens De Groot is de Rosalie waarschijnlijk voor een bedrag tussen de 250.000 en 300.000 euro aan het museum verkocht. Eerder is het schip voor zo’n 150.000 euro gerestaureerd, waaronder overheidsgeld. De fondsen hebben niet de voorwaarde opgenomen dat het schip in Nederland moest blijven. ‘Jammer, dat de eigenaren nu het belang van Nederlands bezit ondergeschikt hebben gemaakt aan hun eigen winst,’ stelt De Groot. Zij had te weinig tijd om het schip ook tot erfgoed te laten verklaren.

Het ziet er niet naar uit dat de ‘Den Briel’ ooit nog terugkeert naar haar ‘thuishaven’. Een woordvoerder van het museum heeft laten dat het schip ‘voor altijd hun eigendom zal blijven.’

Tweede Kamerlid Jacques Monasch (PvdA) stelt naar aanleiding van het vertrek van de Rosalie vragen aan minister Jet Bussemaker (OC&W) over de bescherming van maritiem historisch erfgoed.