Discotheek en restaurants N57/Zwartedijk: ‘Westvoorne maakt bezwaar tegen plan buurman’

Het college van B en W van Westvoorne heeft bij buurgemeente Hellevoetsluis bezwaar gemaakt tegen het plan voor de discotheek. Het uitgaanscentrum komt op de hoek N57/Zwartedijk. Op Hellevoets grondgebied weliswaar, maar met Westvoornaars als omwonenden.

 

Fastfood

Tot en met 4 augustus lag het voorontwerpbestemmingsplan Discotheek N57 ter inzage. Het College heeft op de laatste dag voor het verstrijken van de deadline per brief aan Hellevoetsluis kritiek gegeven. Vooral met het  wegrestaurant (met een familie- en fastfoodgedeelte) en de zaalverhuur heeft Westvoorne moeite. De voorzieningen moeten het uitgaanscomplex meer rendabel maken en meer bezoekers trekken, maar kunnen volgens de gemeente groter worden die voor de discotheek. De Provincie heeft namelijk als voorwaarde gesteld dat de restaurants en de zaalhuur ondergeschikt blijven aan de discotheek. Westvoorne denkt dat slechts minder dan een kwart van het aantal bezoekers tenslotte voor de muziek naar de polder komt. ‘De uiterlijke verschijningsvorm komt bovendien nogal kolossaal over,’ merkt het College bovendien over het gebouw op.

 

Ondergeschikt

Ook de Provincie zelf heeft aan de gemeente Hellevoetsluis gevraagd om het plan veranderen. ‘De andere functies zijn niet gebonden aan een maximum oppervlak. Het complex kan dus in zijn geheel benut worden voor wegrestaurants en zalenaccommodatie. Of met een veel kleinere disco dan nu voorzien.’ Daarnaast hebben omwonenden van de locatie uit Rockanje aan Hellevoetsluis hun ongenoegen kenbaar gemaakt. Eerder was dit niet mogelijk, maar hun eigen gemeentebestuur heeft er daar voor gepleit dat ook inwoners uit buurgemeenten bezwaar mochten maken. Secretaris Joop Braat van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne vindt het overigens echt niet kunnen dat de discotheek aan de gemeentegrens komt. ‘Waarom uitgerekend op de drukste rotonde van de N57 en midden in het landelijk gebied, bij de buurman?’

 

2012

Hellevoetsluis wil goede uitgaansvoorzieningen voor jongeren dicht bij huis. De planning is om het bestemmingsplan in januari of februari 2012 vast te stellen in de gemeenteraad. Daarna kan de bouw van het complex starten. De gemeente Hellevoetsluis  heeft in totaal zeventien inspraakreacties ontvangen en zeven reacties van overleginstanties, die zijn nu in behandeling. Vorige week kon de gemeente uitgebreide reactie geven.