Discussie gemeentelijke herindeling Voorne(-Putten) opgewaaid

Dezelfde avond dat buurgemeente Hellevoetsluis aanstalten tot herindeling maakte discussieerde de Westvoornse politiek over de samenwerking tussen de gemeenten op Voorne-Putten.

Bestuurlijk voorzitter van het VNG-project Slim Samenwerken Frank Koen stelde in Rockanje dat ‘samenwerking ter voorkoming van herindeling het allerdomste is wat gemeenten maar kunnen doen’.

Gesprekspartner

De vijf gemeenten op Voorne-Putten werken sinds 2008 intensiever samen. Een stuurgroep, bestaande uit de burgemeesters en gemeentesecretarissen, begeleidt het proces. Op de werkagenda staan nu het Shared Cervice Centre / Klant Contact de Centrum Gebiedsvisie, Economische Monitor, Toekomstvisie, Mobiliteit en Toerisme en Recreatie.
Uit de gemeentelijke en de regionale bestuurskrachtmetingen bleek dat samenwerking noodzakelijk is om de bestuurskracht te versterken. Het is de bedoeling dat die volgend jaar op Voorne-Putten opnieuw wordt gemeten. Ook voor de buitenwereld is samenwerking nuttig. Overheden en organisaties willen graag één gesprekspartner, zoals nu bij de gezamenlijke lobby voor de Blankenburgtunnel. Het bundelen van de expertise en middelen is een andere reden. Voorbeelden zijn het Shared Cervice Centre en het gezamenlijk opleiden en begeleiden van ambtenaren op de Voorne-Putten Campus. Tot slot is de wil van de vijf gemeenten om zelfstandig te blijven een motief om samen te werken.

Kracht

Burgemeester Peter de Jong weet dat er nog een wereld te winnen valt. ‘Soms moeten de gemeenten wat inleveren en dat maakt samenwerking moeilijk.’ Ook op het gebied van communicatie en het duidelijk maken van de noodzaak tot samenwerking is verbetering noodzakelijk. Frank Koen, tevens burgemeester van Capelle aan den IJssel, bendrukte dat ‘samenwerking’ in heel Zuid-Holland leeft. Alle gemeenten zijn op zoek naar de juiste manier. Hij stelde dat dit niet is ingegeven door een dreigende herindeling, maar door de uitvoering van taken. Nederlandse gemeenten hebben de meeste taken van alle gemeenten in Europa en krijgen er steeds meer bij. Voor hun financiën zijn ze grotendeels afhankelijk van het Rijk. Koen: ‘je moet bij samenwerking afvragen: ‘waar zit onze kracht? Wat kunnen we zelf doen en wat niet? Heb een visie en wees je bewust van je eigen positie.’ Op basis hiervan moeten gemeenten beslissen hoe ze willen samenwerken of herindelen.

Waarnemend

De Hellevoetse gemeenteraad wil na het vertrek van burgemeester Corstiaan Kleijwegt op 1 augustus een waarnemend burgemeester, die demogelijkheid tot herindeling op Voorne onderzoekt. IBH, de grootste lokale partij, is tegenstander hiervan. ‘In het regeerakkoord is duidelijk gesteld dat dit alleen op verzoek van onderaf overwogen kan worden. Een referendum zou hier richting aan kunnen geven,’ aldus Gemeentebelangen Westvoorne in een schriftelijke reactie. De lokale partij wijst een opgelegde herindeling af. ‘Opschaling vergroot de afstand tussen burger, bedrijven en bestuur.’
De PvdA gaf bij monde van Wilma van Vliet in Rockanje aan dat voorzieningen dichtbij moeten blijven. Partij Westvoorne vroeg zich af wat voor gevolgen het allemaal voor de burgers heeft. Frank Koen benadrukte dat bij samenwerking of herindeling het bestuur en de faciliteiten voor de burgers vooral beter moet worden. Hij illustreerde eveneens dat de meeste mensen slechts enkele keren in hun leven de gemeente nodig hebben; voor een geboorteaangifte, paspoort, rijbewijs en bouwvergunning.

Fout

Fractievoorzitter Wim Hartog (D66) concludeerde donderdagavond in Rockanje dat er in de huidige manier van samenwerken een gevaar schuilt. Het is nog te vrijblijvend en er zijn te veel mogelijkheden om uit te stappen. Alleen coalitiepartij VVD liet weten herindeling niet te schuwen. Het is dan duidelijker welke richting het bestuur op gaat. Hun oud-wethouder Dirk Kleinjan uit Tinte is nog steeds erg geïnteresseerd in gemeentelijke herindeling. Hij woonde dan ook de bijeenkomst bij. ‘We hebben tijdens de laatste herindeling in 1980 één grote fout gemaakt. Toen hadden we al samen moeten gaan met Brielle,’ stelde hij klip en klaar. ‘Dus, zo snel mogelijk herindelen. Of Hellevoetsluis en de andere gemeenten daar bij horen kan ik nu nog niet zeggen.’