Duidelijkheid locaties

De gemeente Westvoorne heeft duidelijkheid verschaft over de toekomstige windmolenlocaties. Per brief laat de gemeente het provinciebestuur weten vast te houden aan het eerdere aanbod.


De raadsleden buigen zich tijdens de eerste vergadering na het zomerreces, maandag 28 augustus, weer over de windmolens. De raad nam eind mei nog een motie aan dat die in de toekomst op minimaal 1,5 kilometer van woningen zouden moeten komen. Dit schepte verwarring bij de overige gemeentebesturen van Voorne-Putten. Eerder hadden de gemeenten een voorstel voor windmolenlocaties gedaan, waaronder de rotonde N57/N497 op Hellevoets grondgebied.
Het dagelijks bestuur van Westvoorne schreef naar aanleiding hiervan een brief aan de provincie. ‘Het bestuurlijk aanbod van de vier Voorne-Putten gemeenten blijft onverkort gehandhaafd.’
Bewoners van de polder tussen Rockanje en Hellevoetsluis zijn echter fel tegen de komst van de turbines. Ze vinden turbines op land achterhaald en zien ze liever op zee. Onlangs haalden ze 1.452 handtekeningen tegen turbines op land op.