Eerst Rotterdam

Hellevoetsluis – De komende jaren wordt er door het Rijk flink bezuinigd op verkeer en vervoer. Dit heeft gevolgen voor het openbaar vervoer in de regio.

Wethouder Baljeu van Rotterdam stelde onlangs: ‘openbaar vervoer naar de Tweede Maasvlakte is onhaalbaar en gezien de bezuinigingen die er nu zijn en nog komen zal het nog te bezien zijn of het huidige openbaarvervoer pakket voor het gehele eiland Voorne-Putten in stand kan blijven’. De Hellevoetse wethouder Roza heeft toelichting van de Stadsregio gekregen. ‘Het exacte bedrag is nog niet bekend, want het bedrag dat genoemd wordt geldt voor meerdere grote steden. De bezuinigingen kunnen qua vervoer worden gevonden in tarieven, beheer en onderhoud op het gebied van Openbaar Vervoer’. Er komt vermoedelijk bedrijfsvervoer naar de Tweede Maasvlakte, maar geen hele lijn.

In het voorjaar wordt een bijeenkomst door het Regionaal Verkeer en Vervoer Overleg georganiseerd. Tot het zomerreces worden alle mogelijkheden bekeken. De bezuinigingsmaatregelen gaan vermoedelijk op z’n vroegst in 2012 in. ‘Het College wil hier goed openbaar vervoer behouden. We zijn ons wel bewust dat er bezuinigingen nodig zijn. Deze regio heeft echter een aantal jaren geleden al fors moeten inleveren. Wij zullen er daarom voor pleiten dat eerst Rotterdam aan de beurt is met de RET, want wij hebben twee jaar geleden al een steentje bijgedragen en Rotterdam toen niet’, antwoordde wethouder Roza naar aanleiding van vragen van de VVD-fractie.