Eerste bijeenkomst toekomstvisie Westvoorne

Afgelopen maandagavond heeft een discussieavond met burgers over de toekomst van de gemeente Westvoorne in Het Badhotel in Rockanje plaatsgevonden.

Dit is het eerste onderdeel van een interactief traject geweest. Later zullen andere partijen hun visie op de toekomst geven. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad de definitieve tekst.
Er is voor de vaststelling van een visie besloten, omdat het gemeentelijk beleid momenteel te veel op basis van gevoel en te weinig op feitelijk gegevens wordt bepaald. Burgemeester De Jong heeft in februari jl. al aangegeven dat de hoofdlijnen daarvan voor een aantal jaren worden vastgesteld. Ook na de verkiezingen van 2010 zal de nu te bepalen visie daarom van kracht blijven.
De volgende twee discussieavonden voor de bevolking vinden vandaag, woensdag 22 april, vanaf 19.00 uur in ’t Wapen van Marion te Oostvoorne, en op donderdag 23 april vanaf 19.30 uur in De Pit te Rockanje (voor de jeugd) plaats.