Eerste meedenkbijeenkomst: doe wat aan verkeersveiligheid

Een gigantische waslijst die alsmaar langer werd en uiteindelijk meerdere A4’tjes bedraagt is het resultaat van de eerste meedenkbijeenkomst van het wijkveiligheidsplan.

Vorige week dinsdag konden ongeveer honderd inwoners van Oostvoorne in ’t Wapen van Marion hun grieven spuien tegenover het gemeentebestuur. Na een introductie van o.a. de burgemeester, die verantwoordelijk is voor het project, werd onder leiding van een raadslid en/of wethouder in groepen de resultaten van de probleemanalyse wijkveiligheid besproken en aangevuld. Doel daarvan was het rangschikken naar belangrijkheid van de vastgestelde wijkveiligheidsproblemen.

Voornamelijk de verkeersoverlast blijkt als een groot probleem te worden ervaren. Omwonenden van de Voorweg, Heveringseweg, De Ruy, Brielseweg, Stationsweg, Bosweg en Ridderlaan deden hun beklag over het overtreden van de toegestane snelheid. Uitbreiding van de 30 km. zones, met bijbehorende drempels, stond dan ook op menig verlanglijstje. De verkeersobstakels om de snelheid te remmen, als aangebracht op de Noordweg en de Duinlaan, stuitten echter weer op hevig verzet. Het parkeren is een probleem op de Stationsweg, Kantelenweg, Donjonweg en het Dorpsplein. Er bestaat daarnaast veel ergernis over ouders bij het wegbrengen en ophalen van hun kinderen bij de basisscholen en veel mensen klaagden over onduidelijke bebording, ontbreken van oversteekplaatsen en slechte fietsmogelijkheden. Bovendien kwamen ideeën, zoals de Albert Heijn verplaatsen naar de Pinnepot, ouderen inzetten als verkeersbrigadier op de schoolroutes en de Burgemeester Letteweg vanaf de Stationsweg eenrichtingverkeer te maken, aan de orde.  

Een ander aangehaald veiligheidsprobleem is jeugdoverlast, zoals horeca en vandalisme. Dat moet volgens de inwoners van Oostvoorne door de overheid nodig worden aangepakt. Er was slechts een bescheiden geluid om juist wat meer voor de jeugd te doen. Er werd meer om zichtbare handhaving op straat gevraagd. Andere vormen van overlast die werden opgemerkt door de inwoners waren: hondenpoep, vrachtverkeer weren uit het winkelgebied voor zeven uur ‘s ochtends i.v.m. nachtrust en slecht bruikbare trottoirs door losliggende tegels anderzijds door veel reclame-uitingen en goederen op het trottoir.

Aan het einde van de discussie werden de ideeën en suggesties voor oplossingen van burgers geïnventariseerd. Het bleek dat de meeste Oostvoornaars uiteindelijk toch hun beklag deden over hun ‘eigen straatje’. Op 15 januari 2008 zal een vervolgbijeenkomst plaatsvinden. Het wijkveiligheidsplan is de eerste stap in de uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Westvoorne.