Einde gratis ophalen

Het is nog maar de vraag of Westvoornaars gratis hun grofvuil voor hun huis kunnen blijven zetten. Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil een einde daaraan maken.


De milieustraat op de Pinnepot in Oostvoorne moet juist vaker open gaan. Het idee is om wel een takkenroute voor grofvuil in het leven te roepen. Tweemaal per jaar, in maart en november, kunnen inwoners dan hun gesnoeide takken aanmelden.
De gemeente Westvoorne stelt een nieuw afvalbeleid op. Doel is om in 2020 een afvalscheiding van 75 procent te halen. Vorig jaar was dit nog geen 60 procent. Ook de containers veranderen. Standaard wordt een 140-liter minicontainer voor restafval geleverd. Voor een extra bijdrage krijgen Westvoornaars een container erbij of een grotere. Ook bestaat het plan om op aanvraag gratis minicontainers voor plastic, metalen en drankenkarton te verstrekken. De inwoners van de bebouwde kom krijgen ieder papiercontainer. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de plannen.