Energieneutraal

Een energieneutraal Westvoorne in 2025. Het dagelijks bestuur van de kustgemeente stelt dit zichzelf tot doel voor de komende tien jaar.

De ambitie staat beschreven in de Duurzaamheidsvisie 2015-2025. ‘Wij leggen bewust de lat hoog en gaan fors verder dan de ambitie van de Rijksoverheid en de Europese Unie,’ stelt wethouder Erik Mulder (D66). De eerste stap is het opstellen van een Routekaart naar een Energieneutraal Westvoorne. Die moet aangeven waar de grootste kansen liggen om belangrijke slagen te maken om het doel in 2025 te halen. Op basis van de Routekaart worden concrete projecten uitgewerkt. In de visie staan al veel voorbeelden genoemd: zonneparken, installaties voor de toepassing van bodemenergie en installaties voor biovergisting.  Ook wil de gemeente bij plannen waarbij de gemeente zelf initiatiefnemer is energieneutraal bouwen.