Ereprijs Briggeman

Pleun Briggeman uit Rockanje heeft de ‘Ereprijs Westvoorne’ ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Peter de Jong van Westvoorne.

Briggeman is ondanks zijn hoge leeftijd nog heel actief voor de Westvoornse gemeenschap. En doet dat al heel lang. Hij zet zich actief in voor ouderen. Vanaf 1990 is hij vrijwilliger bij de SWOR/Trefpunt Rockanje. Verder verzorgt hij het huisblad ‘De Zandkorrel’ van woonzorgcentrum Stuifakkers. Zijn betrokkenheid bij de bewoners wordt alom geroemd. Van 1996 t/m 2016 was hij secretaris/ notulist/voorzitter van de cliëntenraad. Ook heeft hij van 1970 t/m 1994 de organisatie van de jaarlijkse ouderenreis mede verzorgd. Daarnaast is de Rockanjenaar zo’n zeventig jaar lid geweest van muziekvereniging Ons Genoegen, waarvan twintig jaar als secretaris. Voor het  90-jarig jubileum van deze vereniging heeft Briggeman een boek geschreven en uitgegeven.

De Ereprijs wordt jaarlijks aan het begin van het nieuwe jaar aan personen of instanties gegeven die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving en zich op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied hebben ingezet. Burgemeester Peter de Jong mocht onderscheiding dit jaar voor de zevende keer uitreiken.