Evaluatie wmo

De gemeente Westvoorne evalueert donderdag 12 januari de invoering van de Wmo. Het is het eerste onderzoek onder gebruikers na de decentralisaties van de zorg.

Alle inwoners die gebruikmaken van een Wmo-voorziening konden een vragenlijst invullen. Van de 175 vulden 51 de vragenlijst in. Het overgrote deel (88%) voelt zich door de gemeente serieus genomen. Bijna iedereen vindt dat de ondersteuning aan de wensen (96%) en behoeften (91%) voldoet. De meest voorkomende voorziening is de collectieve vervoerspas. Daarna volgt de groep inwoners die ondersteuning krijgt bij de hulp in het huishouden (20%). Door de voorziening kunnen zij beter doen wat ze willen (78%) en zich redden (73%). Toch voeren anderen als extra opmerking aan dat er te weinig ondersteuning is. Ze vinden het aantal uren thuishulp te weinig.  Regelmatig kwam de hulp niet opdagen. En bij aanvragen duurde het lang voordat alles geregeld was. Ook liet de telefonische bereikbaarheid te wensen over.