Extra kans Koepel Zeeburg

De stichting Koepel Zeeburg moet voor 1 april de koepel exploitabel weten te maken. Anders zoekt de gemeente een andere huurder of dreigt verkoop.

De herbouwde koepel in Oostvoorne staat er nog geen twee jaar, maar heeft nu al financiële problemen. De gemeenteraad geeft de stichting nog tot het tweede kwartaal van volgend jaar de kans. ‘Dan gaan we verder of strekken we de stekker er uit,’ aldus wethouder Paméla Blok. Alleen raadslid Leo Gelderland (Partij Westvoorne) wilde meteen een andere huurder of het gebouw verkopen.

De gemeente Westvoorne bouwde de koepel met 6,5 ton subsidie van de stadsregio. Tegenvallers bij de bouw, waaronder verontreinigde grond, leidden tot hogere kosten. De gemeente moet nu ruim 32.000 euro bijspringen.

Bestuurslid van stichting Koepel Zeeburg Rob van Leeuwen denkt dit jaar aardig richting een sluitende exploitatie te komen. Het gebruik van de koepel neemt toe. De gemeente verstrekt een renteloze lening van 2000 euro voor meer promotiemateriaal.