Extra marktkramen

De komst van extra kramen aan de kant van de winkels aan de Turfkade moet de weekmarkt in Brielle weer gezellig maken. Het winkelend publiek blijft nu weg omdat ze ,,het gevoel van vroeger missen’’.

De weekmarkt op maandag in Brielle maakt moeilijke tijden mee. Momenteel loopt de omzet van de marktkooplieden terug door het wegblijven van het publiek. De enkele rij van wagens en kramen langs de haven maakt de markt ongezellig. Enkele marktkooplieden laten het afweten. Het gevolg is dat er open plaatsen ontstaan en de markt nog minder aantrekkelijk wordt. Zo bestaat een risico dat het marktbezoek steeds sterker terugloopt en meer marktkooplieden afhaken. Het is dan niet ondenkbaar dat de weekmarkt na 50 jaar haar bestaansrecht verliest. Ook winkeliers hebben geen baat bij een slechte markt.Als de markt meer aantrekkingskracht heeft voor het winkelend publiek zal de omzet van de marktkooplieden en van de winkeliers in de binnenstad positief worden beïnvloed.

Het dagelijks bestuur wil voorzieningen creëren voor maximaal acht marktkramentegenover de huidige standplaatsen. De noodzakelijke grondankers kosten 3000 euro.