Extra raadsvergadering strandhuisjes

Rockanje – De gemeenteraad van Westvoorne is verdeeld over  de komst van strandhuisjes tussen de Eerste en Tweede Slag in Rockanje. Op donderdag 3 februari was er een extra raadsvergadering over dit inmiddels veelbesproken onderwerp.

De strandhuisjes zijn opgenomen in het bestemmingsplan ‘Zeegebied Westvoorne’, dat tot half februari ter inzage ligt. Door middel van een wijzigingsbevoegdheid hierin wordt de realisatie toegestaan. Fractievoorzitter Van Blom (Partij Westvoorne) gaf echter aan dat het college van B en W de gemeenteraad onvolledig en onjuist hierover heeft geïnformeerd. Volgens haar zouden daarnaast eerst de wenselijkheid en de randvoorwaarden door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld. Bovendien is er niet naar de mening van de burgers gevraagd.

De noodzaak voor de ingelaste vergadering leidde tot de nodige kritiek. Niet alleen zijn de kaders voor het recreatiebeleid in de Recreatienota en de Toekomstvisie vastgelegd, maar ook zijn de strandhuisjes in een commissievergadering behandeld. Binnenkort wordt er een plan aan de raadsleden gepresenteerd. Daarna is het aan hen om over de komst te beslissen. Deze avond kwam wat betreft de coalitiepartijen te vroeg.

Partij Westvoorne en de PvdA wilden door middel van een motie de wijzigingsbevoegdheid schrappen. Vanwege een gelijk aantal stemmen in de gemeenteraad werd die aangehouden. Wethouder Klok buigt zich nu over de kwestie en geeft snel uitsluitsel.