Extra woning in grote tuin

Rockanje – In Westvoorne staan in de bebouwde kom veel huizen met een grote tuin. Het dagelijks bestuur wil daar de bouw van een extra woning toestaan.

De gemeenteraad bepaalde drie jaar geleden al dat een nieuwe woning op een groot perceel mogelijk moet worden. Inmiddels ligt er een voorstel voor percelen met een minimaal oppervlakte van 1600 vierkante meter. Aan de bouw kleven een aantal andere voorwaarden. Zo moet het perceel aan de voorkant een breedte van twintig hebben en de woning direct aan de openbare weg komen te liggen. Een extra woning is voor percelen met daarop een monument of natuurbestemming helemaal niet toegestaan.

Uiteindelijk is er nog altijd een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeente stelt vooraf een overeenkomst met de eigenaar op. Hierin staat onder andere dat de kosten van de onderzoeken, het opstellen van een bestemmingsplan en de eventuele planschade voor rekening van de aanvrager zijn.

Het dagelijks bestuur informeert op dinsdag 7 februari de Westvoornse politiek en andere belangstellenden over hun voorstel.