Felle kritiek bezuinigingsvoorstellen

De Westvoornse politieke partijen hebben felle kritiek op het proces richting de begroting. Het dagelijks bestuur doet al bezuinigingsvoorstellen, maar heeft zelf nog geen concrete plannen liggen.

De gemeente moet volgend jaar ruim 1,2 miljoen euro bezuinigen. In de jaren daarna lopen de tekorten nog meer op. Het dagelijks bestuur denkt bijna 6 ton te kunnen dekken door onder andere het bezuinigen op de openbare ruimte en het verhogen van de honden- en toeristenbelasting. Een groep ambtenaren buigt zich in de zomer verder over de noodzakelijke bezuinigingen.

De problematiek wordt geschetst in de kadernota, die vormt het uitgangspunt voor het opstellen van de gemeentelijk begroting. Maar de raadsleden missen in dit handvat de eigen ambities van het dagelijks bestuur. Het collegeprogramma, waarin het dagelijks bestuur de uitgangspunten voor de komende jaren aangeeft, ligt nog niet op tafel. Volgens wethouder Jan van Rij (VVD) is het dagelijks bestuur nog te kort aan de slag. ‘Het opstellen van een programma gaat niet binnen zeven weken.’

VVD’er Maarten Vinke mist toch die belangrijke input. ‘Dit document lijkt op het oude begrotingsprogramma, met hier iets in de plus en daar iets in de min,’ constateert hij. D66’er Jan van den Brand is het met hem eens. Hij vindt de voorliggende kadernota meer een ambtelijke stuk, waarbij de kaasschaafmethode is gehanteerd. ‘Er zit nu een nieuw college. Jullie hebben maar één keer de kans om aan het begin prioriteiten te stellen.’  Ook Leo Gelderland (Partij Westvoorne) denkt er zo over. ‘We moeten niet zomaar kruisjes bij deze voorstellen zetten, maar samen echte keuzes maken.’

Wethouder Erik Mulder (D66) geeft aan dat de kadernota vooral inzicht geeft in de financiële problemen van de politieke. ‘De oplossing is een politieke discussie.’ Mulder bemoeit zich deze zomer actief met de ambtelijke werkgroep.