‘Forse investering politiek-bestuurlijke cultuur noodzakelijk’

De visitatiecommissie Bestuurskracht Voorne-Putten vindt de verhoudingen in de gemeenteraad ernstig verstoord. Pogingen tot verbetering hebben weinig opgeleverd.

De driekoppige commissie bestudeerde het bestuurskrachtonderzoek. Daarnaast spraken twee van hen met ambtenaren, het dagelijks bestuur en de gemeenteraad. De commissie concludeert, zoals ook uit het onderzoek blijkt, dat de bestuurskracht sinds 2007 is verbeterd. Zelfs na een organisatieverandering en bezuinigingsslag. Daarnaast worden burgers steeds meer bij het beleid betrokken. Op het eerste gezicht is de gemeente voldoende bestuurskrachtig.

De commissie spreekt echter haar zorgen uit over de besluitvaardigheid. In Westvoorne bestaat een sfeer van animositeit tussen oppositie en coalitie. In de afgelopen jaren zijn de verhoudingen ondanks pogingen tot verbetering op aandringen van de burgemeester ook nog eens verslechterd. De gemeenteraad onderkent het probleem, maar is niet bij machte het aan te pakken. Men hoopt dat de verkiezingen nieuwe en meer werkbare verhoudingen zullen brengen. De commissie concludeert dat door de politieke impasse echte keuzes niet kunnen worden gemaakt, waardoor het omvangrijke dagelijks bestuur onvoldoende steun heeft om de noodzakelijke besluiten te nemen. Hierdoor ontbreekt een helder perspectief op nieuwe opgaven.

Eerst moet een antwoord worden gegeven op de vraag: ‘wat voor gemeente willen we zijn?’ Ook de samenwerking met de omliggende gemeenten staat zo onder druk. De commissie stelt dat een forse investering in de politiek-bestuurlijke cultuur noodzakelijk is.

Maandag 4 november bespreekt de Westvoornse politiek het rapport ‘Bestuurskrachtig Westvoorne’ en de observaties en oordelen van de visitatiecommissie.