FutureLand ook in 2015 op Maasvlakte

Het Havenbedrijf besluit begin volgend jaar of FutureLand naar de noordoever van het Oostvoornse Meer verhuist. Westvoorne hoopt dat het informatiecentrum het toerisme daar een flinke impuls geeft.

De verhuizing is niet meteen een feit. ‘FutureLand blijft ook in 2015 op de huidige plaats,’ benadrukt omgevingsmanager Jacco van der Tak van het Havenbedrijf. FutureLand aan het Oostvoornse Meer wordt mogelijk gecombineerd met een zeehondencrèche.

De gesprekken over de eventuele verhuizing naar Oostvoorne zijn een gevolg van de nieuwe veiligheidscontour. Het Havenbedrijf beloofde, als compromis voor het plaatsen van de lijn naar het Oostvoornse Meer, hiernaar te kijken. Ook krijgt Westvoorne 8 ton voor recreatieve ontwikkelingen aan het meer. Daarnaast loopt een onderzoek naar de ophoging van de duinenrij tussen het recreatiegebied en de Maasvlakte, die Westvoorne tegen de industriële overlast moet beschermen.