Gedragscode bestuurders

Rozenburg – De deelgemeenteraad van Rozenburg gaat normen bepalen voor de integriteit van het bestuur. Er komt een gedragscode die onder andere betrekking heeft tot belangenverstrengeling, vertrouwelijke en geheime informatie, geschenken, declaraties en reizen naar het buitenland.

De vast te stellen regels hebben vooral bestuurlijke en politieke relevantie. Naast de code bestaan er al wettelijke voorschriften, zoals over fraude, valsheid in geschrifte en nevenfuncties. Deze zijn daarom niet hierin opgenomen. De Rozenburgse bestuurders zijn na de ondertekening op de naleving van de gedragscodes aanspreekbaar. Wanneer zij zich daar niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en voor hun positie.

Op basis van de Gemeentewet is de deelraad verplicht een gedragscode op te stellen. De huidige, die dateert uit 2004, is vanwege de overgang van Rozenburg van gemeente naar deelgemeente aan herziening toe. Morgen – donderdag 27 januari – behandelt de commissie VAV de gedragsregels. Precies drie weken daarna stelt de deelgemeenteraad de ‘gedragscode bestuurlijke integriteit’ vast. Aansluitend zullen alle burgercommissieleden, de deelraadsleden en de leden van het dagelijks bestuur het document ondertekenen.