Geen gemeente Voorne-Putten in 2018

Voorne – De dagelijks bestuurders van Brielle en Westvoorne zien vooralsnog niets in één gemeente op Voorne-Putten. Ze willen de komende vijf jaar geen grootschalige gemeentelijke herindeling.

Motie Bernisse

Dit standpunt nemen Brielle en Westvoorne ieder afzonderlijk in als reactie op een brief van de collega-bestuurders uit Bernisse. Die gemeente heeft besloten om in 2015 met buurgemeente Spijkenisse samen te gaan. Voor 1 april wil de gemeenteraad de herindelingprocedure vaststellen. Bernisse heeft echter tijdens de beslissende raadsvergadering eind december een motie aangenomen. De drie gemeenten op Voorne kunnen de herindeling op Putten nog een halt toeroepen: als ze voor 15 februari aangeven één gemeente Voorne-Putten te willen vormen. Dan moet in 2016 de herindelingprocedure starten.

Snelle herindeling

Brielle en Westvoorne zijn negatief over een op handen zijnde grootschalige herindeling. Het dagelijks bestuur van de geuzenstad benadrukt dat nog dit jaar een bestuurskrachtmeting voor alle gemeenten op Voorne-Putten wordt gehouden. Voor die tijd willen ze eigenlijk niet tot een uitspraak overgaan. Zeker niet voor de door Bernisse gestelde deadline. Over de uitslag zijn de Brielse dagelijks bestuurders op voorhand wel ronduit positief. ‘Wij gaan er vanuit dat wij in staat zijn zelfstandig te blijven functioneren.’

Politieke standpunten

De dagelijks bestuurders van Brielle en Westvoorne hebben inmiddels een standpunt ingenomen. Aanstaande maandag komt de Westvoornse politiek aan het woord. Hun Brielse collega-raadsleden waren dinsdagavond al aan de beurt. De uitkomst was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.