Geen grote investeringen Tinte

Het dagelijks bestuur ziet af van een multifunctioneel centrum in Tine. De gemeente heeft geen geld voor grote investeringen in het dorp.

De gemeenteraad wil Tinte leefbaar houden en droeg het dagelijks bestuur eind vorig jaar op om met een plan te komen. Verschillende besturen en verenigingen uit het dorp kwamen in maart met een plan. De verouderde Odiaan kan worden omgevormd tot appartementencomplex met een centrale ruimte voor dorpse activiteiten. Op de locatie van het verenigingsgebouw komt dan een nieuw multifunctioneel centrum, waarin ook gymnastiekvereniging ODI een plek krijgt. De initiatiefnemers moesten op een antwoord wachten tot na de gemeenteraadsververkiezingen.

Het nieuwe dagelijks bestuur van Westvoorne is echter duidelijk: de financiële situatie van de gemeente laat deze investeringen niet toe. Een bijeenkomst voor alle inwoners van Tinte heeft om deze reden dan ook geen zin. ODI kan wel een bedrag krijgen voor achterstallig onderhoud van de Odiaan. De dorpsbewoners kunnen bovendien zelf op zoek gaan naar middelen om hun plannen uit te voeren. Het voormalig schoolgebouw wordt waarschijnlijk verkocht.

Donderdag 9 oktober bespreekt de commissie Inwonerszaken het standpunt over Tinte van het dagelijks bestuur.