‘Geen kerncentrale op Maasvlakte’

De gemeente Westvoorne wil geen kerncentrale op de nabijgelegen Tweede Maasvlakte. Het gemeentebestuur vreest voor aantasting van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat.

Westvoorne stuurde eind juni een brandbrief naar de Rijksoverheid. Het kabinet Rutte werkt aan de komst van een kerncentrale mee. Een bedrijf dat die wil plaatsen, moet zelf voor alle kosten opdraaien en aan alle strenge eisen voldoen. Het kabinet heeft verschillende locaties op het oog. Eén daarvan is de Tweede Maasvlakte. In de ontwerpstructuurvisie ‘Windenergie op land’ is die aangeduid als mogelijke vestingsplaats voor kernenergie. De aangrenzende gemeente Westvoorne verzet zich bij de Rijksoverheid tegen de opname in deze structuurvisie. Dit is al een kwetsbaar gebied door de vele industriële activiteiten.

De gemeente maakt ook bezwaar tegen horizonvervuiling. Het Rotterdamse havengebied en Goeree Overflakkee zijn twee van de elf locaties in Nederland waar het kabinet graag nieuwe windmolens ziet. De mogelijke komst van nog meer reuzen op land en in zee bedreigen de natuurgebieden op Westvoornes grondgebied. Die zijn de belangrijkste trekpleisters voor de kustgemeente.

De PvdA kaartte de voor Westvoorne zo belastende structuurvisie aan. Raadslid Regina Roggeveen is blij met de snelle reactie naar de Rijksoverheid. ‘In een later stadium wordt dit allemaal anders veel moeilijker om tegen te houden.’