Geen nieuw strandhuisjesplan

Voorlopig komen er geen strandhuisjes in Rockanje. Wethouder Erik Mulder (D66) laat een opengehouden mogelijkheid in Toekomstvisie Badstrand alsnog schrappen.

Twee jaar geleden veroorzaakte de mogelijke komst van strandhuisjes tussen de Eerste en Tweede Slag veel discussie in en buiten de politiek. Uiteindelijk ging dit plan niet door. Het dagelijks bestuur blijft tegen verblijfsrecreatie op het badstrand. Maar de concepttoekomstvisie vermeldde dat voor de hoek bij de Haringvlietdam een dergelijke ontwikkeling niet helemaal is uitgesloten. Dat onderdeel is nu weggehaald. Wanneer iemand toch met een voorstel komt, moeten eerst de grondeigenaren, gebiedsbeheerders en servituuthouders toestemming geven. Dan pas bekijkt de gemeente het plan.

De toekomstvisie lag een maand ter inzage. Veel belanghebbenden gaven aan meer ruiterpaden en fietspaden te willen. Het dagelijks bestuur denkt dat dit niet mogelijk is, omdat het duingebied een Natura 2000-gebied is. Om diezelfde reden is een verhard fietspad van Oostvoorne naar de Haringvlietdam helemaal uitgesloten.

De Westvoornse politiek bespreekt maandag 10 februari de Toekomstvisie Badstrand.